70 üstü puan alma zorunluluğu geliyor!

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak; hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre bir yıl olacak.

70 üstü puan alma zorunluluğu geliyor!

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve arkadaşlarının imzasını  taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun TeklifiTBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, İcra ve İflas Kanunu uyarınca, bölge adliye mahkemesi hukuk  dairelerince verilen nihai karalara karşı yapılacak temyiz başvurularındaki 40  bin liralık parasal sınır yükseltildi. Buna göre, bölge adliye mahkemesi hukuk  dairelerince verilen, miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara  karşı temyiz başvurusunda bulunulabilecek. Bu parasal sınır her yıl yeniden  değerleme oranında artırılacak. 2 Aralık 2016'dan düzenlemenin yürürlüğe girdiği  tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından temyiz yoluna başvurma sınırı, 40  bin lira olarak uygulanacak.

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı  sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı,  ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar  mülakata çağrılacak.

Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl olacak. Bu süre, avukatlık  mesleğinden adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak  üzere iki dönemden oluşacak.

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi  tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda  en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav  puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70  olması gerekecek.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığı  tarafından merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir  kadroya atanabilecek, aksi halde bunların adaylığına son verilecek.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek  öncesi eğitimlerini tamamlayıp mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi  eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri  sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin,  mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek  zorunda olacak.

Bölge adliye mahkemelerine yönelik değişiklikler

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının  sağlanması amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak birden fazla heyet halinde  çalışabilmesine imkan tanınacak.

Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni oluşturulan heyetin başkanı  HSK tarafından belirlenecek.

Bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada  indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine  münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya  hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilebilecek.

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın niteliğine  bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen  dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin  bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanacak.

Bölge adliye mahkemesinin, istinaf başvurusunun esastan reddine  ilişkin kararının Yargıtayca bozulması halinde dosya, gereği için kararı veren  ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine  gönderilecek. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından  verilen bozma kararları hakkında uygulanacak.

Yargıtayın bozma kararına uyulması durumunda ilk derece mahkemesi  tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın  yalnızca temyiz yoluna başvurulabilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327