Bu yalı ' Reza Zarrab'ın' demek suç!

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda tur rehberlerinin özel mülkiyetlere ait tanıtıcı anonslar yapmasını yasakladı. "Bu gördüğünüz yalı Reza Zarrab'ın" demek suç.

Bu yalı ' Reza Zarrab'ın' demek suç!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda yolcu ve tur gemilerinde rehberlerin özel mülkiyetlere ait tanıtıcı anonslar yapmasını yasakladı.

4 Ağustos 2015 tarihinde, bakanlığa bağlı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından tur şirketlerine gönderilen Liman Başkanı Muhammed Erdoğan imzalı yazıda özel mülkiyetlere ait taşınmazın sahipleri hakkında kurumsal veya kişisel isim ve unvanların belirtilmesi yasaklandı.

Alınan kararın yakın zamanda 17 – 25 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nlarının ki­lit is­mi Re­za Zar­ra­b'­ın eşi Eb­ru Gün­de­ş'­e he­di­ye et­ti­ği iki ya­lı için de geçerli olacak.

BAKAN ZEYBEKCİ DE YALI SAHİBİ

Boğaz bölgesinde son olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şirketinin üzerinden Sarıyer'de 11 milyon liraya (4 milyon dolar) 5 katlı yalı almıştı.

ZARRAB'IN KAÇAK KATI


Yakın zamanda Reza Zar­rab'ın Os­man­lı dö­ne­min­de in­şa edi­len ve 1970 yı­lın­da ikin­ci de­re­ce ta­ri­hi eser ola­rak tes­cil edi­len Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı­'na ka­çak kat çı­ktığı, tü­nel­le bir­bi­ri­ne bağ­la­dı­ğı­, dış cep­he­yi de baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­le­ye­rek ta­ri­hi ese­re za­rar ver­di­ği ortaya çıkmıştı.


Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2015, 09:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327