Erkan Zengin'in transferiyle ilgili şok iddia

Trab­zons­por Ba­sın Söz­cü­sü Ya­kup As­lan, Er­kan Zen­gin trans­fe­riy­le ilgili yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

Erkan Zengin'in transferiyle ilgili şok iddia

Aslan, “Ba­zı­la­rı oyun­cu­nun ak­lı­nı çel­di. Biz le­gal yol­lar­dan iler­le­dik. Ku­lü­büy­le gö­rü­şüp el sı­kış­tık­tan son­ra ken­di­si­ne yö­nel­dik. Ki­mi­le­ri kes­tir­me­den git­me­ye ça­lı­ştı. Baş­lan­gıç­ta önde gi­bi gö­züktüler. Doğ­ru ola­nı yap­tı­ğı­mız için biz eme­li­mi­ze ulaş­tık” diye konuştu.

"BİZİM TARAFTARIMIZ AKILLI BİR TARAFTARDIR"

Er­ka­n’­ın “Fe­ner­bah­çe­’yi is­ti­yo­rum” yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı için­se, “O­na il­le­gal yol­lar­dan ta­lip olan ku­lüp bir­ta­kım çak­ma me­na­jer­ler üret­ti. O me­na­jer­ler onu ha­va­ya sok­tu. Kulübüne sormadan söz vermiş. ‘Sözünü tut’ diye gaza getirdiler. Türk­çe­’yi çok iyi bil­mi­yor. Onu kullandılar. Söy­le­dik­le­ri­nin ne an­la­ma gel­di­ği­nin de far­kın­da de­ğil. İs­mi­ni zik­ret­mek is­te­me­di­ğim o ku­lüp ara­sın­da ta­raf­tar­lar dü­ze­yin­de bir ge­ri­lim var. Bi­zim ta­raf­ta­rın o ta­kı­mın adı­nı du­yun­ca ne ka­dar tep­ki ve­re­ce­ği­ni bil­me­di­ği için baş­lan­gıç­ta söylemiş ola­bi­lir. Taraftarlarımız akıllıdır. Kat­kı sağ­la­yana sa­hip çı­kar” dedi.

"MANTIĞIYLA 'TRABZON' DEDİ"

Aslan, Erkan’ın te­le­viz­yon­da ken­di se­siy­le du­yu­lan de­me­ci dı­şın­da­ki açık­la­ma­la­rı­n ço­ğu­nun uy­dur­ma ol­du­ğu­nu be­lir­terek, “Te­le­viz­yon­da­ki se­si bi­le şüp­he­li­. Di­ğerleri za­ten ken­di de­meç­le­ri de­ğil­di” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Dinlenip, mantığıyla düşününce Trabzonspor kararını verdi” diye ekledi. Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu ve tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­na­l’­ın İs­ve­ç’­e git­me­si­ne yö­ne­lik eleş­ti­ri­ler için­se, “Giz­li kal­sa da­ha iyi olur­du. Ay­rı­ca fut­bol­cu bu­na de­ği­yor­sa gi­der­si­niz” dedi.

4.2 MİLYON EUROYA 2.5 YILLIK İMZA

Bordo-Mavili taraftarlar Erkan Zengin’i önceki gün havaalanında coşkuyla karşıladı. Dün ise 2.5 yıllık imzayı attığı açıklandı. Sezonun ikinci yarısı için 800 bin, gelecek sezon için 1 milyon 650 bin, 2016-17 sezonu için 1 milyon 750 bin euro alacağı belirtildi. Bugün saat 11.00’de imza töreni yapılması bekleniyor.

YÖNETİM İÇİNDEN TEPKİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Türköz, Erkan Zengin transferi nedeniyle başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu.

YÖNETİMİN ÇOĞU KARŞIYDI

Türköz, Erkan Zengin transferini, öncesi ve sonrasıyla eleştirerek, düşüncelerini bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamasında çok sert ifadeler kullanan Türköz, şöyle dedi: “Erkan Zengin’in transferi yönetim masasındayken muhalefet şerhimi kullandım. Transfere ‘Hayır’ dedim. Çoğu yönetim kurulu üyesi de ‘Hayır’ dedi. Bu transfer ne Trabzonspor geleneklerine ne de mali durumumuza uyuyor! Başkanımız ısrar etti. Umarız hayırlı olur. Fenerbahçe’de oynamak isteyen bir sporcu Fenerbahçe’de oynamalıdır. ‘Trabzon’da oynamam' diyen bir oyuncunun başkan düzeyinde ayağına gidilip ikna edilmesini kesinlikle kabul etmiyorum.”


Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2015, 11:02
YORUM EKLE
YORUMLAR
didi12
didi12 - 6 yıl Önce

peki öyle olsun. anlamadığımız husus şu; bu adam alınışı, getirilişi, imzası vs. bütün fotoğraflarında dokunsan ağlayacak pozisyonunda acep sebep ne ki ?

m.aytas
m.aytas - 6 yıl Önce

gönülsüz evet ten hayır bekleyenler sonunda pişman olacaklar ama ne diyelim allah akıl fikir versin o mafya bozuntusuna

metinn
metinn - 6 yıl Önce

m.aytas önce aynaya bakacaksin sonra konsuacaksin sn yildirimda m.topuzu bjk ye imza atmak uzeyken kayseriye gidip bonservisini verip zoraki almadimi boos booz konusmayiniiz iisnzie nasil helrisee pöööööh

metinn
metinn - 6 yıl Önce

m.aytas önce aynaya bakacaksin sonra konsuacaksin sn yildirimda m.topuzu bjk ye imza atmak uzeyken kayseriye gidip bonservisini verip zoraki almadimi boos booz konusmayiniiz iisnzie nasil helrisee pöööööh

Cesur DUYARLI
Cesur DUYARLI - 6 yıl Önce

hiç şaşırmadım. biz kefen giyerim gs forması giymem diyenleri de gördük. profesyoneldir hangisi menfaatine uyarsa orda oynayacak da boyundan büyük laflar etmeyecek.

METINN
METINN - 6 yıl Önce

didiii önce aynaya sonrada zoraki alinan m.topuz un fotograflarina bir baksan diytecegimde bosverin aci varmi aciiii

hışır
hışır - 6 yıl Önce

ismini zikretmek istemediğin kulübün (fenerbahçe) altında yıllardır inim inim inliyorsunuz hala kuyruğu dik tutuyorsunuz e pes yani

SIRADAKİ HABER

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327