Kapıdan satışlara yeni düzenleme

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliği değişiyor. Artık kapıdan satış ve doğrudan satış yazılı sözleşme olmadıkça geçerli sayılmayacak.

Kapıdan satışlara yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanacak.

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacak. Kurulan sözleşmeler en az 12 punto büyüklüğünde anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek ve sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecek.

İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz” ifadesi birinci sayfada ve 16 punto büyüklüğünde koyu harflerle yazılacak.

Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecek.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmayacak. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erecek.

Tüketici cayma süresi içerisinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacak.

Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde mal veya hizmeti tüketiciye sunacak. Sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra teslim veya ifasının kararlaştırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraflar talep edilemeyecek.

- Doğrudan satış

Doğrudan satış şirketlerinin kullandığı sistem, sisteme yeni kişiler kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını esas alacak.

Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kişiler kazandırılması ve bu sayede oluşan komisyon, prim, teşvik, ödül ve benzeri isimler altında nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamayacak.

Doğrudan satış şirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremeyecek. Baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamayacak.
Yönetmelikle 13 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan, ancak geçerlilik süresi devam eden kapıdan satış yetki belgeleri 1 Haziran 2015′e kadar yenilenecek.

Yönetmelik 3 ay sonra yürürlüğe girecek. 


Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2015, 14:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327