Muayene gecikme cezasında indirim

Torba Yasa'nın getirdiği yenilikler ile araç muayenesini zamanında yaptırmayanlara indirim fırsatı geldi. Aynı zamanda evde gündelikçi olarak çalıştırılan kadınların sigorta sorunu çözümlenirken, tüp bebekte üçüncü denemenin masraflarını da devlet karşılayacak.

Muayene gecikme cezasında indirim
İŞ GÜVENLİĞİ YETKİSİ BAKKALDA!

İş güvenliği sağlamak tüm şirketlerin sorumluluğunda. Ancak Torba Yasa öyle bir kesimi iş güvenliğini sağlamaktan sorumlu hale getirdi ki! Bugün kimlerin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olduğunu açıklıyoruz.

Torba Yasa ile yapılan düzenlemelerden biri de 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan (bakkal, manav, kuruyemişçi, dondurmacı gibi) işyeri işverenleri veya vekillerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilme yetkisinin verilmesiyle ilgili..
Buna göre; Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak koşuluyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) işverenler veya vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilme yetkisi veriliyor (Md. 16).

GELİR TESTİ İÇİN FIRSAT

Gelir testine başvurmamış genel sağlık sigortalısı, Torba Yasa’nın yayımını (11 Eylül 2014 tarihini) izleyen aybaşından yani ekim ayından itibaren, 6 ay içinde gelir testine başvurursa, Genel Sağlık Sigortası primleri (GSSP), yapılan gelir testi sonucuna göre, tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Süreyi, 6 ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Prim borcu aslının, ilk taksit ödeme süresi içinde (yani Mayıs 2015 sonuna kadar) tamamen ödenmesi halinde, ödeme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek.

KİM NE KADAR GSSP ÖDEYECEK?

- Yaşadığı evde kişi başına düşen aylık geliri 378 TL’den yani asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olanlar GSSP ödemeyecek.
- Aylık geliri 378 - 1.134 TL arasında olanlar 45.40 TL
- Aylık geliri 1.134 - 2.268 TL arasında olanlar 136.10 TL
- Aylık geliri 2.268 TL’den fazla olanlar 272.20 TL
GSSP ödeyecek.

TÜP BEBEK KOLAYLIĞI

Devlet, tüp bebekte üçüncü denemenin masraflarını da karşılayacak. Katılım payı ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında uygulanacak.ALACAKLAR SİLİNECEK

120 liranın altındaki trafik cezaları ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan tutarı 50 TL’yi aşmayan asıl alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları da yapılandırılacak.

MEMURA DİSİPLİN AFFI

23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 arasında personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, memuriyete dönmesi ve prim borçlanma hakkı kazanması için başvuru hakkını kullanmamış olanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren SGK’ya başvurmaları halinde bu imkandan yararlanabilecek.

MUAYENE CEZASI AZALIYOR

Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar muayene yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine 2014 yılı eylül ayına kadar enflasyon farkını; eylül ayından itibaren ise, muayenenin yapıldığı tarihe kadar, her ay ve kesri için aylık yüzde 1 farkı ödeyecek.

YURTDIŞINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA KOLAYLIK

İşverenlerin, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırmak üzere götürdükleri sigortalı işçilerin, sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük kazanç alt sınırının (yani asgari ücretin) üç katı (3.402 TL) olacak. Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreleri için borçlanmalarına olanak sağlanıyor.

TEMİZLİKÇİ KADIN KÂBUSU TORBA YASA İLE BİTİYOR

Evinde temizlikçi kadın çalıştıranların gözü aydın. Torba Yasa ile ev hizmetlerinde çalıştırılan kadınların, sigortalılık sorunları da ikili bir ayrıma göre çözümlendi. Buna göre;

1) Haftada Bir ya da İki Gün Temizliğe Gelenler:
Kadın çalıştıran, SGK’nın hazırlayacağı bir belgeyi düzenleyip, çalışanla birlikte imzalayacak. Ardından kuruma bu belgeyi verecek. Bir ayda 9 gün ve altında çalışan kadınlarla ilgili olarak, çalıştıranlarca; prime esas günlük kazanç alt sınırının (2014 sonuna kadar günlük 37.80 TL’nin) yüzde 2’si oranında “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi” ödenecek (Md. 55, Ek Md. 9).
Hepsi bu kadar…

2) Ayda 10 Gün ve Daha Fazla Ev Hizmetleri İçin Gelenler
Ayda 10 gün ve daha fazla çalışan kadınların bildirimi, işverenler tarafından, örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak. Bu bildirimde çalıştıran (ev sahibi), çalışan kadını SGK’ya bildirecek.
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2014, 09:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327