Öğretmene 4 yılda bir sınav geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dün Resmi Gazete'de yayınlanan 'Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023, yeni kariyer sistemi getiriyor.

Öğretmene 4 yılda bir sınav geliyor

Rotasyon sisteminin aktif hale getirilmesi, performans değerlendirme, yeterlilik sınavı gibi birçok düzenleme içeren belgeden bazı başlıklar şöyle:

LİSANSA YENİDEN YAPILANDIRMA

Bütün öğretmenler her dört yılda bir öğretmen yeterlilikleri kapsamında sınava girecek.

2018'in sonuna kadar öğretmenlerin gönüllü faaliyetleri, okul dışı çalışmaları, Öğretmen Akademileri'nde alınacak eğitimler, öğrenci başarıları gibi ölçütlere göre kariyer sistemi oluşturulacak.

Lisans programları, uygulama ağırlıklı olarak 2019 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırılacak. Belirli alanlarda, program tercihinin fakülteye girişten sonra yapılabileceği bir sistem yaratılacak.

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ

2018 yılı sonuna kadar öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara geçiş imkânları sağlanacak. Buna göre öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik gibi nedenlerle) uygun olmadığı komisyon tarafından tespit edilen eğitim fakültesi öğrencilerine diğer fakülte ve bölümlere geçiş imkânının sağlanması için hukuki altyapı kurulacak.

2017 sonuna kadar fakülte-okul işbirliği yeniden yapılandırılacak. Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının ilk ve orta dereceli okullarda gözlem, araştırma ve uygulama yapabilecekleri bir sistem hayata geçirilecek.

MESLEĞE GİRİŞ KRİTERLERİ

2018'in sonuna kadar mesleğe girişte çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi temel alan seçme sistemleri geliştirilecek. Buna göre mesleğe girişte adayların psikomotor ve duyuşsal becerilerini de göz önüne alan, öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat gibi kriterleri esas alan bir istihdam sistemi oluşturulacak.

ROTASYON İÇİN YENİ MODEL

Sözleşmeli öğretmenlik güncellenecek. 2018'in sonuna kadar yer değiştirmeye yönelik yeni model oluşturulacak, rotasyon sistemi aktif hale getirilecek.

Bütün öğretmenlere yönelik sistemle 2018 sonuna kadar mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışmalarının izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik performans yönetim sistemi kurulacak.

2018 yılı sonuna kadar Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTGMG) güncellenerek uygulanacak.

Adaylıktan itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için 2017 sonuna kadar Öğretmen Akademileri kurulacak.

2017 yılı sonuna kadar öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için hukuki ve idari plan oluşturulacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER