Otomobiller cep yakıyor

Hükümet otomotivdeki ÖTV oranını neredeyse birkaç yıl arayla artırarak yüzde 145'lere kadar çıkardı.

Otomobiller cep yakıyor
Kişi başına düşen araç sayısında Avrupa'nın 6'da 1'i kadar gerisinde olmamız acı gerçeğiyle beraber, Türkiye'de herkes bir otomobil sahibi olmak istiyor. Bu yüzden vatandaşlar, dişinden tırnağından artırıp, ellerindeki tüm imkanları da zorlayarak bir otomobil sahibi olmaya çalışıyor. Üstelik bunu, araçtan, yakıta, faizden sigortaya kadar dünyanın en yüksek vergilendirme sistemi içinde başarmaya çalışıyor. "Cari açığı büyütüyor" gerekçesiyle ithalatı engellemek isteyen hükümet, her vergi zammını bu bahanenin arkasına sığınarak yapıyor. Ancak durum hiç de öyle değil.

VERGİNİN VERGİSİ ALINIYOR

Hükümet, otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını son birkaç yıldır hızla artırdı. Motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar yüzde 45, 2000 cc'ye kadar yüzde 90 ve 2000 ve üstü araçlardan ise yüzde 145 oranında ÖTV alınıyor. Bununla da kalmayan hükümet dünyada başka bir örneği olmayan 'vergiden vergi' alıyor. Yani ÖTV'li rakamın üzerinden bir de yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) talep ediyor. Ancak hükümetin 'cari açık' iddialarını rakamlar tamamen yalanlıyor. Son 10 yıllık rakamlara bakıldığında ihracatın her zaman lokomotifi durumundaki otomotiv sektörü, sadece 2011 yılında 1.3 milyar dolarlık cari açık vermiş. Bunun dışındaki tüm yıllarda ise sektörün cari fazlası var. 2006 yılında taşıt araçları ihracatı 11.7 milyar dolar oldu. Aynı yıl yapılan ithalat ise 11.1 milyar dolarda kaldı. 2007'de ihracat 15.7 milyar dolar, ithalat 12 milyar dolar, 2008'de ihracat 17.9 milyar dolar, ithalat 12.3 milyar dolar, 2009'da ihracat 11.9 milyar dolar, ithalat 8.745 milyar dolar, 2010'da ihracat 13.5 milyar dolar, ithalat 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece sektör 2011 yılında cari açık verdi. O yılda yapılan ihracat 15.4 milyar dolar olurken, ithalat 16.7 milyar dolara çıktı.

SEKTÖRÜN DURUMU KRİTİK

Bu yıldan sonra sektör yine cari fazla vermeye devam etti. 2012 yılında 14.6 milyar dolarlık ihracata karşılık, 14.1 milyar dolar ithalat yapıldı. 2013'te 16.5 milyar dolar ihracat, 16.4 milyar dolar ithalat, 2014'te ise 15.9 milyar dolarlık ihracat, 15.4 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi. Böylece 2006-2014 yılları arasında 133.4 milyar dolarlık ihracata karşılık, 120.3 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Yani 9 yılda sektörün cari fazlası 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik azalmaya rağmen sektör 12.4 milyar dolarlık ihracat yapmayı başarmış. Aynı dönemdeki ithalat rakamı ise 8.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu aradaki fark da dahil edildiğinde 2009'dan 2015 Temmuz ayı arasında tüm otomotiv sektörünün "cari fazlası" 17 milyar doları aşıyor.

EN YÜKSEK ÖTV GELİRİ OTOMOBİLDEN

Bu yı­lın ilk ya­rı­sın­da ÖTV ge­lir­le­ri ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 19,2 ar­ta­rak, 48,5 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Söz ko­nu­su dö­nem­de en yük­sek ÖTV ge­li­ri ar­tış ora­nı mo­tor­lu ta­şıt ka­le­min­de ger­çek­leş­ti. Ge­çen yıl ilk 6 ayın top­la­mın­da 4 mil­yar 910 mil­yon li­ra ola­rak ka­sa­ya gi­ren ta­şıt araç­la­rın­da­ki ÖTV mik­ta­rı, bu se­ne yüz­de 50,2'lik ar­tış­la 7 mil­yar 377 mil­yon li­ra ol­du. Bun­da Tür­ki­ye oto­mo­bil ve ha­fif ti­ca­ri araç top­lam pa­za­rı­nın bu ilk ya­rı­sın­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 50,8'lik ar­tış­la 432 bin 550 adet ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin et­ki­li ol­du­ğu bil­di­ril­di

OTOMOBİL BİLE 'FAZLA' VERİYOR…
Sadece otomobil rakamlarına bile bakıldığında 2006-2014 yılları arasında 58.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken 56.4 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Son 9 yıldaki cari fazla ise 2.5 milyar dolar oldu 
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2015, 15:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327