Sgk Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun’dan Yapılandırma Açıklaması

Kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen, 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep...

Sgk Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun’dan Yapılandırma Açıklaması
Kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen, 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun açıklama yaptı.
SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi alacakları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı alacakları, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ve idari para cezası alacakları. 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki alacaklar için en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar, genel sağlık sigortası primi alacakları için en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapılmalı, Prim borçları yönünden e-sigorta kanalı ile veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne, ya da sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların ödeyecekleri tutar, idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek geriye kalan yüzde 50’sine ise Yİ-ÜFE oranı uygulanarak hesaplama yapılacaktır. Diğer kapsama giren alacaklar için borcun aslı ile aylık Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır. Yapılandırma kapsamında yer alan genel sağlık sigortası primi, tescili yapılmış olup da gelir testine başvurmayanların 30 Nisan 2015 tarihine kadar Kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelir testi için başvurmaları halinde GSS tescil başlangıç tarihinden itibaren belirlenen gelir testi sonucuna göre borç tahakkuku yapılacaktır” dedi.
Yapılandırma kapsamında ödeme şekli ve zamanındanda bahseden Uzun, “Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmekte, asıl borca Yİ-ÜFE uygulanarak yeniden borç hesaplanmaktadır.Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde, özel sektör işyeri işverenlerince 6 taksit için yüzde 5, 9 taksit için yüzde 7, 12 taksit için yüzde 10, 18 taksit için yüzde 15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir. Taksitle ödeme yoluna gidilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Yılda iki taksitten fazla aksatıldığı takdirde yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca cari ay ödemeleri de 2 aydan fazla aksatıldığı takdirde yapılandırma yine bozulmaktadır” diye konuştu.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner325

banner326

banner327