Sgk Gaziantep İl Müdürü Uzun, Torba Yasayı Anlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, kamuoyunda ’torba yasa’ olarak bilinen 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması...

Sgk Gaziantep İl Müdürü Uzun, Torba Yasayı Anlattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, kamuoyunda ’torba yasa’ olarak bilinen 6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin açıklamada bulundu.
SGK Gaziantep İl Müdürü Uzun, 6552 sayılı iş kanununa ilişkin kapsama giren alacaklardan bahsederek şunları söyledi:
“2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 5510 sayılı kanunun a,b,c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi alacakları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı alacakları, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ve idari para cezası alacaklarının 5510 sayılı kanunun a,b,c bentleri kapsamındaki alacaklar için en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar, genel sağlık primi alacakları yönünden 30 Nisan 2015 tarihine kadar. Prim borçları yönünden e-sigorta kanalı ya da herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne, 4/b-durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.”
Borçlarla ilgili yapılandırma durumundan da bahseden Uzun, “Yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların ödeyecekleri tutar; idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek geriye kalan yüzde 50’sine ise Yİ-ÜFE oranı uygulanarak hesaplama yapılır. Diğer kapsama giren alacaklar için borcun aslı ile aylık Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır. Yapılandırma kapsamında yer alan genel sağlık sigortası primi, tescili yapılmış olup da gelir testine başvurmayanlar 30 Nisan 2015 tarihine kadar Kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelir testine başvurmaları halinde GSS tescil başlangıç tarihinden itibaren belirlenen gelir testi sonucuna göre borç tahakkuku yapılacaktır” diye konuştu.
"Peşin ödeme halinde gecikme zammı silinmekte yıllık ÜFE (enflasyon oranında) hesap yapılarak anaparaya eklenmektedir" diyen SGK İl Müdürü Uzun, “Özel sektör işyeri işverenlerince 6 taksit için yüzde 5, 9 taksit için yüzde 7,12 taksit için yüzde 10, 18 taksit için yüzde 15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir.Taksitle ödeme yoluna gidilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Yılda iki taksitten fazla aksatıldığı takdirde yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca cari ay ödemeleri de 2 aydan fazla aksatıldığı takdirde yapılandırma yine bozulur. Yapılandırma kapsamında olup borcunu yapılandıran ve taksitlerini düzenli ödeyen 4b sigortalılarımız sağlık yardımından da faydalanırlar. Vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanması için İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner325

banner326

banner327