Siverek’te Sağlık Çalişanlari İş Bıraktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı merkezleri sağlık çalışanları basın açıklaması yaparak, 1 günlük iş bıraktılar.İlçenin Güney Mahallesinde...

Siverek’te Sağlık Çalişanlari  İş Bıraktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı merkezleri sağlık çalışanları basın açıklaması yaparak, 1 günlük iş bıraktılar.
İlçenin Güney Mahallesinde bulunan Toplum Sağlığı merkezi önünde toplanan sağlık çalışanları iş bırakarak basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Siverek Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Temsilcisi Besim Altın şunları kaydetti:
“Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 9.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının nöbet sorunu daha katmerli hale getirilmiştir.
AKP Hükumeti sağlıkta ticarileştirmeyi yaygınlaştırmak amacı ile vatandaşın sağlık talebini arttırmış ancak sağlığa erişim ile ilgili sorunu sağlık personelini fazla çalıştırarak neredeyse canını çıkararak gidermeye çalışmaktadır.
AKP Hükumetinin övünerek uygulamaya koyduğu aile hekimliği modeli, koruyucu sağlık hizmetleri alanında öncelikle faaliyet yürütmesi gerekirken, pilot uygulamanın başladığı tarihten itibaren henüz 10 yıl geçmeden sistem bir bütün olarak çökme riski ile karşı karşıyadır. Vatandaşın sağlık talebi doğrudan doğruya tedavi edici hizmetlere kaydırıldı ve bununla baş edebilmek için neredeyse her sağlık kuruluşuna nöbet getirtilerek tüm kuruluşlar muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüştürülmeye çalışıldı. Bu ticarethanelerin insan ihtiyacını karşılayamayan AKP hükumeti aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını hastanelerde, 112 acil servislerde, toplum sağlığı merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde nöbet tutturarak idare etmeye çalışmaktadır.
Aile Hekimliği Kanununa Ocak 2014’te 6514 sayılı kanunun 52.maddesi ile getirilen düzenleme sonucu aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat nöbet görevi verileceği düzenlendi. Zorunlu nöbetin öncelikle hastane acil servislerinde tutulması ile ilgili 9 Nisan 2014 tarihli 2014/12 sayılı genelge çıkarıldı. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları örneğine az rastlanır bir sivil itaatsizlik ile bu dayatmaya karşı eylem ve etkinlikler düzenlediler. Sendikamızın aktif görev üstlendiği bu süreç sonucunda yeni bir yasa yapıldı. Ancak AKP’nin torba yasa yapma tekniği nedeni ile mevcut durum daha da kötüleştirildi. Hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde de nöbet tutulacağına dair aile hekimliği kanununa Eylül 2014’te 6552 sayılı kanunun 117.maddesi ile yeni düzenleme getirildi. Bu düzenleme 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelge ile 1 Ocak 2015’ten itibaren uygulamaya geçileceği belirtildi.
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına zorunlu nöbet görevi verilerek hem arkadaşlarımızın çalışma hakkı, dinlenme hakkı ihlal edildi. Hem de vatandaşın sağlık hakkı ciddi bir tehditle baş başa bırakıldı. Zorunlu nöbet uygulaması mesainin haftalık 8,aylık 32 saat zorunlu olarak arttırılmasını beraberinde getirdi. Aile hekimleri kendi bölgelerindeki hastalarının başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere tedavi edici hizmetleri ile ilgili olarak günün her saatinde hizmet vermek durumundadırlar. Bu yetmiyormuş gibi gerek kendi merkezlerinde gerekse de hastane acillerinde, TSM merkezlerinde ve 112 acil servislerde nöbet tutacak olmaları hastalarının aile hekimlerine erişim hakkını engelleyecek ve aile hekimliği modelinin daha işlemeden sona ermesini beraberinde getirecektir.
Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, her türlü dayatmaya karşı olduğumuzu, fazla çalıştırmanın son bulması gerektiğini, gerek sağlık emekçilerinin gerekse de halkın sağlık hakkının ticarileştirilerek tehlikeye atılmamasını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Bizler bir avuç memnuniyetsiz hekim ve hemşire değiliz. Sağlık hizmetleri konusunda söz ve temsil sahibi olan Sendika ve meslek odaları olarak tüm sağlık emekçilerinin ortak sesiyiz. Yapmış olduğunuz yanlış politikadan derhal vazgeçmenizi talep ediyoruz.
Bu gün uyarı amacıyla yapmış olduğumuz 1 günlük iş bırakma eylemi bu tür haksız hukuksuz dayatmalar devam ettiği takdirde daha uzun süreli eylemlerle mücadelemizi devam ettireceğimizi buradan Sağlık Bakanına bildiriyoruz
Sendikamız, başta aile sağlığı merkezlerinde olmak üzere 1. Basamak sağlık kurumlarında yaşanan antidemokratik uygulamalara, fazla çalışmaya/angaryaya ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tasfiyesine karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz”
Yapılan basın açıklamasının ardından bir süre alkışlı protesto yapan sağlık çalışanları daha sonra sessizce dağıldı.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner326

banner327