Sofuoğlu’ndan Torba Yasa Değerlendirmesi

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, toplu sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında masaya taşıdıkları birçok talebin Torba Yasa ile kanunlaştığını söyledi.TBMM Genel Kurulu’ndaki...

Sofuoğlu’ndan Torba Yasa Değerlendirmesi
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, toplu sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında masaya taşıdıkları birçok talebin Torba Yasa ile kanunlaştığını söyledi.
TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sonucunda kabul edilerek Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan Torba Yasa Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini kaydeden Mehmet Emin Sofuoğlu, Torba Kanun ile birlikte kamu görevlilerinin birçok yeni kazanım elde ettiğini belirtti. Torba Kanunla kamu görevlileri için elde edilen kazanımların, Memur-Sen’in kamu görevlilerine kazanım üretmeyi toplu sözleşmeyle sınırlamayan sendikal anlayışının ürünü olduğunun altını çizen Sofuoğlu, Memur-Sen’in yoğun uğraşlarıyla ve ısrarcı duruşuyla Torba Kanun’da yer alan ve kazanıma dönüşen konuları şöyle sıraladı:“28 Şubat mağduru kamu görevlilerinin açıkta geçen sürelerine ilişkin Sosyal Güvenlik Primleri kurumlarca ödenecek, Kendilerince ödenen tutarlar iade edilecek ve bu süreler kazanılmış kak aylığında da değerlendirilecek. 4/C statüsündeki kamu görevlilerine yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam edilme hakkı geliyor. Aday memurların uyarma ve kınama cezası almaları halinde devlet memurluğuyla ilişiğinin kesilmesi uygulaması sona eriyor. İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçiş kaynaklı maaş mağduriyeti gideriliyor. İş yoğunluğu diğerlerine göre fazla olan mahkemelerde görev yapan adalet çalışanlarına artırımlı fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Tapu ve kadastro çalışanlarının mali ve hukuki sorumluluğuna ilişkin mağduriyet gideriliyor. TÜİK bünyesinde görev yapan 4/C’li personelin fazla çalışma ücretleri prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacak.
Harcırah kanunu uygulamasında sorun oluşturan “memuriyet mahalli” tanımı eksikliği giderildi. Özelleştirme uygulaması kapsamında araştırmacı unvanlı kadrolara atanma uygulaması esnetilerek öğrenimlerine ve kariyer mesleklerine atanma hakkı getirildi. Nöbetçi memurluğu uygulaması sona eriyor. Sümer Holding’de görev yapan kamu görevlilerinden İşsizlik Primi kesintisi kesilmeyecek.”
“GEREKLİ GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”
Sofuoğlu açıklamasında, Torba Kanun kapsamında yer alan bu kazanımların yanında, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda ve toplu sözleşme süreci üzerinde değerlendirme yapılan ve büyük oranda uzlaşma sağlanan diğer bazı konulara ilişkin teklif ve taleplerin de kazanıma dönüşmesi için gerekli girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, Kamu Personeli Danışma Kurulu gündeminde yer alan ve kazanıma dönüştürmek istedikleri hususları şöyle sıraladı: “
Disiplin cezalarının affedilmesi, emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması, fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi, 4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi, 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesi, yükseköğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi, yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi, KİT sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi, Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
Analık izninin 18 haftaya çıkarılması, üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin yüzde 100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor), Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi, evlilik yardımı verilmesi, misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması, KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi, kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi, GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi, yurt dışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması, emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi, fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi, merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327