Aydın, Denizli Ve Muğla, ‘yenilikçi Güney Ege’ İçin Bir Araya Geldi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege Bölgesi’nin Ar-Ge ve yeniliğe ilişkin mevcut durumu, işletmelerin kapasiteleri ve sektörel yenilik yetkinlikleri ile bu alanda ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, Denizli’de,Bölgesel Yenilik ve...

Aydın, Denizli Ve Muğla, ‘yenilikçi Güney Ege’ İçin Bir Araya Geldi
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege Bölgesi’nin Ar-Ge ve yeniliğe ilişkin mevcut durumu, işletmelerin kapasiteleri ve sektörel yenilik yetkinlikleri ile bu alanda ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, Denizli’de,Bölgesel Yenilik ve Girişimcilik Stratejisi için ‘Proje Yönlendirme Kurulu’ toplantısı gerçekleştirdi.
GEKA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)ile imzaladığı protokol ile ‘Güney Ege Yenilik ve Girişimcilik Mevcut Durum ve Strateji Belgesi’ isimli stratejik eylem planını başlattı. Bu kapsamda düzenlenen ilk toplantıya, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, TTGV temsilcileri veAydın, Denizli, Muğla illerinin yerel yönetimleri, üniversiteleri, kamu kurumlarıile özel sektördentemsilciler katıldı.Bölgeden yenilik ve girişimcilik alanında ilgili uzmanlarınyoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata gerçekleştirdi. Proje hakkında bilgi veren Süleyman Alata, “Yenilikçi Güney Ege” sloganıyla başlattığımız çalışmanın asıl çıkış noktası, Bölgedeki işletmelerin ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürün üretimi gerçekleştirerek yenilik odaklı üretime geçmelerini sağlamaktır.Ajansımız koordinasyonunda katılımcı süreçler ile hazırlanan 2014-2023 TR32 Bölge Planı’nda bölgemizin vizyonu, “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege” olarak belirlenmiştir. Bu vizyona erişme kapsamında belirlenen 4 temel eksenden biri olan ‘Yüksek Katma Değer ve Yenilik Odaklı Üretim’ başlığı kapsamında, bölgede üretim süreçlerinin ulusal hedefler doğrultusunda yenilik ve Ar-Ge odaklı gelişimi ile bölgenin tüm aktörlerinin bu hedef doğrultusunda işbirliği ele alınmaktadır. Bu itibarla, Ajansımız bölgede öne çıkan rekabetçi sektörlerdeki yenilik ve girişimcilik potansiyelinin topluma katma değer sağlayacak şekilde belirlenmesi, geliştirilmesi ve bölgesel bazda yaygınlaştırılması amacıyla yenilik ve girişimcilik mevcut durum analizini ve bu analizle bağlantılı olarak uygulamaya dönük tedbirleri ve faaliyetleri içeren “Güney Ege’de Yenilik ve Girişimcilik Mevcut Durum Analizi ve Strateji Belgesi” isimli stratejik eylem planı çalışmasına başlamıştır”dedi.
Çalışmanın geçtiğimiz Kasım ayında TTGV ile imzaladıkları protokolle başladığını ifade eden Alata, “Güney Ege Bölgesi’ndeki tüm sektörler için mevcut durum analizi yapılacak.Bunun yanında Türkiye ve dünya genelindeki stratejik ve teknolojik eğilimler, sektörün önündeki fırsat ve tehditler, sektörün gelecek beklentileri gibi konularda da analizler yapılarak bölgenin yenilik ve girişimcilik alanında küresel konumlandırmasının gerçekleştirilecek’’dedi. Bölgedeki paydaşların çalışma kapsamında görüş ve önerilerinin alınması, çalışmaya katkı ve katılımın güçlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Süleyman Alata, bu nedenle Aydın, Denizli, Muğla illerinde yerel yönetimlerin, üniversitelerin, kamu kurumlarının ve özel sektörü temsilen ilgili kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı bölgesel “Proje Yönlendirme Kurulu”nu oluşturduklarını söyledi. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata son olarak, gerçekleştirdikleri Proje Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısının amacına ulaşarak ulusal ve bölgesel hedeflere ulaşılmasında katkıda bulunmasını temenni ettiğini belirtti. Toplantıda sırasıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan İhsan Karataylı, Mahmut Kiper ve Proje Koordinatörü Deniz Bayhan,Bölgesel Yenilik ve Girişimcilik kavramı, projenin içeriği ve projede izlenecek yol haritası hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Sunumların ardından uzmanlık alanı yenilik ve girişimcilik olan yaklaşık50 kişiden oluşan Proje Yönlendirme Kurulu, gündem maddeleri doğrultusunda çalışma yapmak amacıyla 4 gruba ayrıldı.Her bir grup kendilerine verilen “Bölgenin sektörel Ar-Ge, yenilik, teknoloji geliştirme ve girişimcilik kapasitesi”, “Bölgenin rekabetçi sektörlerine ve sektörlerin küresel rekabetçiliği”, “Bölgenin bilim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanında yetkinlik ve ortam değerlendirmesi” ile “Bölgenin Ar-Ge, yenilik ve rekabetçilik işbirliklerine” ilişkin konularda değerlendirme yaparak çalışmalarını tamamladılar.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner326