Bakan Selçuk'tan eğitim sistemi değişikliği açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hemen birkaç ay içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok da rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Ama hemen önümüzdeki aylar Ocak, Şubat, Mart aylarından itibaren çok somut çalışmaların ortaya konulduğunu göreceğiz" dedi.

Bakan Selçuk'tan eğitim sistemi değişikliği açıklaması

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan "Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı toplantıyla açıklandı. Bakan Selçuk, konuşmasında Eğitim Bir-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle anarak, bu tür kuruluşların Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Selçuk, "Meslektaşlarımla birlikte olmak beni çok rahatlatıyor. Birlikte bir işi omuzluyoruz. Beraberce aynı maksada doğru yolculukta bulunuyoruz. Bu tür çalışmalar, izleme değerlendirme raporları sanıldığından çok değerli içeriklere sahip. Çünkü bizim MEB olarak 'bazen göz kendini görmez' ifadesinden hareketle dışarıdan değerlendirmelere son derece ihtiyacımız oluyor. Bu ihtiyacımızın çok ilkesel bir duruşla Eğitim Bir-Sen tarafından da karşılanıyor olması, 3 yıldır da meselenin ciddiyetle ele alınıyor olması çok sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

İleriye dayalı eleştirel bir rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Çünkü bu tür raporlar genel geçer ifadelerle işlerin iyi ya da kötü gittiğine dair etiketlemeler yapmak yerine bize daha bilimsel bir netice sağlıyor. MEB olarak bu tür raporların artmasını özellikle istiyoruz. Ben de bir akademisyen olarak veri elde etme konusunda Türkiye'de ne kadar güçlük yaşandığına defalarca şahit oldum. Buna şahit olmuşken MEB olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız. Bundan dolayı 2023 Eğitim Vizyonu'nda veriye dayalı yönetim veri temelli eğitim, öğrenme analitiği, eğitim analitiği gibi kavramları tekrar tekrar ifade etmemizin gerekçesini de ortaya koymuş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitim Bir-Sen'in daha önce yaptığı raporları, değerlendirmeleri vizyon hazırlarken dikkate aldık"

2023 Vizyonu'nda yaptıkları hazırlıklar içerisinde Eğitim Bir-Sen'in daha önce yaptığı raporları, değerlendirmeleri dikkate aldıklarını ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Eğer veriye dayalı yönetim, veriye dayalı değerlendirme, veriye dayalı izleme gibi konular üzerinde daha fazla durma imkanımız olursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okul bazlı, ilçe bazlı, il bazlı bütün verilerinin çok daha evrensel kodlara dayalı olarak ortaya konulabileceğini de gösterecektir. Bu da umut verici bir gelişme diye düşünüyorum. MEB banane ya da sanane kategorisi içerisinde bir değerlendirmede bulunmuyor. Burada yapılan bütün değerlendirmeler sendikanın hukuki ve ahlaki çerçevede yapması gerekenleri yapmasının alkışlanacak bir husus olduğunu da ifade etmekte yarar var. Ama Türkiye'de kimi zaman kimlik karmaşası, rol karmaşası gibi nedenlerden ötürü bazen herkes herkesin işini yapmaya çalışıyor. O zaman da bir anarşi doğuyor ve yanlış anlamalar da ortaya çıkabiliyor. Bize düşen zanla hareket etmemektir. Bize düşen bu meselenin özü, aslı neyse ona göre hareket etmektir. MEB'in de kendini ifade etmesi noktasında daha nesnel ölçütler kullanması ve kendimizi ifade etmesi noktasında daha açık bir tavır ortaya koymamız önemli."

"Sendikal hareketin öğretmenler lehine güçlenmesi hepimizin ortak gayesi"

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın okul yöneticiliği konusundaki hassasiyetine değinen Selçuk, "Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bütün arkadaşlarımızın müktesep hakları merkezde olmak kaydıyla bakış açımız ortaktır. Hiç kimse ye sürpriz yok derken, ani değişiklikler olmayacak derken insanların müktesep haklarını riske sokmak elbette bizim değerlendirmemiz içinde yer alamaz. Önümüzdeki süreçte de Türkiye'de sendikal hareketin öğretmenler lehine güçlenmesi ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek tasavvuru içerisinde kendilerini mutlu hissetmeleri hepimizin ortak gayesi. Bu ortak gaye çerçevesinde hareket ediyor olabilmek beni geleceğe dair umutlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Selçuk, sendikanın sadece Türkiye içinde değil uluslararası düzeyde bağlantılar kurma ve uluslararası katkılar sağlama noktasında da yaptığı değerlendirmelerin örnek teşkil ettiğini kaydetti. Selçuk, eğitime endüstriyel olarak bakmadığını da sözlerine ekledi.

"2023 Vizyonu öğretmeni ve öğretmenliği çok boyutlu ele almayı özellikle tercih ediyor"

2023 Vizyonu'nda da her belgede olduğu gibi eksikliklerin, fazlalıkların olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Raporun canlı bir muhteva olması bizim açımızdan önemli. Sürekli olarak olagelen durumlara ve hadiseye göre kendimizi pozisyonlamamız ve çok daha akli davranmamız söz konusu olacaktır. 2023 Vizyon Belgesi'nin yapmak istediği birkaç temel girişim var. Biz muhakkak suretle insanla ilgili bir hususa felsefi bir zemin oturtmak zorundayız. Zemin olmazsa şekil olmaz ve zeminsiz yapılagelen bütün şekiller tekrar tekrar 1, 2, 3 demek zorunda kalırız. Bu da devamlılık arz eden bir başarı grafiği ortaya konulmasına mani olur. Bütün yapılagelen işlerin, eğitim sisteminin alt sistemlerinde yapılan bütün işlerin, her bir alt sistemde yapılan bir eylemin, işlemin diğer alt sistemleri nasıl etkilediğini simüle edilmesidir. Yani biz okul öncesiyle ilgili okullaşma oranını arttırmak konusunda bir hedefe sahipsek norm kadro nasıl etkilenir, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme nasıl etkilenir, bunun finansal boyutu nasıl etkilenir, fiziksel dijital altyapısı nasıl etkilenir bütün bu parametrelerin hepsini aldığımız her karar için yoklamak zorundayız. Bunu yoklamadığımızda aldığımız her karar ya da ürettiğimiz her yeni çözüm belli bir süre sonra yeni sorunumuz haline gelir. Fizibiliteyi çok önemsiyoruz. Yaptığımız bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirme ihtiyacı duyuyoruz."

"Öğretmenliği bir dünya nizamının inşası noktasında bazı rolleri olan öğretmenliği çok daha geniş bir çerçevede ele almak lazım" diyen Selçuk, "Öğretmenliği kaynağında öğretmen yetiştirmede nasıl düzenleneceği, öğretmenliği genel kültür hayatı bakımından nasıl değerlendirileceği, öğretmenliğin hizmet içi eğitim çerçevesinde nasıl şekillendirileceği bütün bunlar bizim çok daha kapsamlı bir bakışı zaruri kılan yaklaşım oluyor. 2023 Vizyonu öğretmeni ve öğretmenliği çok boyutlu ele almayı özellikle tercih ediyor" açıklamasında bulundu.

"Yeniden bir tasarım, tasavvur yaparken daha önce yaptıklarımızın üzerine inşa ediyoruz"

Toplumda aile nasıl bir birimse okulun da eğitimde bir ana birim olduğunu belirten Selçuk, "Okul düzeyinde hem özerkleşme anlamında, hem karar süreçlerinin dinamiklerini yapılandırma anlamında, hem erişim anlamında yeni bir takım stratejiler ortaya koymaktır ve önümüzdeki süreçte çok kısa bir süre içerisinde okul profili anlamında ortaya koyacağımız yeni yaklaşımda bizim okulları rasyonel bir şekilde izleme ve değerlendirme imkanımızı sağlayacak. Okulların her birinin kendi fotoğrafını ve kendi geleceğini anlayabilme konusunda nesnel bir veri tabanı sağlamış olacak. Her bir alt başlık bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı. Bu halkaların hepsini birlikte değerlendirmek zorundayız. Biz sadece bir iki işle uğraşalım gerisi daha sonraya kalsın demek gibi bir durumda değiliz. Yeniden bir tasarım, tasavvur yaparken daha önce yaptıklarımızın üzerine inşa ediyoruz. Tümüyle bir şeyi yıkıp da yerine bir şey koymuyoruz. Şimdiye kadar yapılan ve müteşekkir olduğumuz birçok güzel hizmetin üzerine neyi nasıl koyarızın peşindeyiz" dedi.

"Hemen birkaç ay içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok da rasyonel olmadığını düşünüyoruz"

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2023 Vizyonu'nun somut olarak hayata geçmesi için gereken zaman zaten 3 yıllık içerisinde ortaya konuldu. Neyin ne zaman yapılacağıyla ilgili çok somut hedefler var orada. Hemen birkaç ay içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok da rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Ama hemen önümüzdeki aylar Ocak, Şubat, Mart aylarından itibaren çok somut çalışmaların ortaya konulduğunu göreceğiz. Biz Türkiye'nin birikime ihtiyaç duyuyoruz. Biz çocuğu merkeze alarak öğretmenimiz için okul yöneticilerimiz için ilçelerimiz illerimiz için neler yapabiliriz bunları sürekli mutfakta sahada çalışan insanlarla değerlendiriyoruz. Asla merkezde oturup kararlar almıyoruz.her karar da öğretmen, yönetici, veliler, öğrencilerimiz bizim yanımızda birlikte kararlar alıp değerlendirmeler ortaya koyuyoruz."
Konuşmasının ardından Yalçın, Bakan Selçuk'a hazırladıkları raporu takdim etti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER