Haydi gençler Erasmus ile gidiyoruz!

Belki de bir üniversite öğrencisinin hayatında geçireceği en güzel dönem ve deneyimdir Erasmus. Ancak, başvuru yapmadan önce Erasmus Programı nedir? sorusunun cevabını biliyor olmanız gerekir. Erasmus Programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Sunulan hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki ön yargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmekte, farklı uygulama ve iyi örnekleri deneyim şansı sunmaktadır.
 
Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak proje üretip, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır. Erasmus programı, ismini değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Desiderius Erasmus’tan (1465 – 1536) almıştır.
 
Ön lisans, lisans,  yüksek lisans veya doktora programınız süresince 12 ay’a kadar üniversitenizin ortaklık anlaşmaları çerçevesinde yurtdışında bir üniversitede öğrenme hareketliliği faaliyeti veya kendi bulacağınız veya üniversitenizin sunduğu imkânlar çerçevesinde yurtdışında bir işletmede ya da iş yerinde 12 ay’a kadar staj faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Bu faaliyetlere katılım, öğrencisi olduğunuz yükseköğretim kurumu/üniversite tarafından sağlanmaktadır.
 
Yükseköğretim kurumları öğrencilerini AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez’inin belirlediği seçim kriterlerine göre seçerler. Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanların dikkate alınması ile oluşturulacak nihai puanın en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelerine göre kendi içinde yapılır. Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür.
Erasmus Öğrenim Hareketliliğine seçilmenin 2 şartı vardır:
 
1.      Lisans için minimum 2,20 GANO, Yüksek Lisans ve Doktora için minimum 2,50 GANO
2.      İstenilen dil türünde minimum B1 (60) puana sahip olmak.
 
Yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmakla birlikte bazen gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi de gerekli olabilmektedir. Bu nedenle, öğrenciler gidecekleri ülkenin ve alacakları eğitimin dilinin ne olduğu konusunda faaliyet başlamadan önce emin olmalı ve dil becerilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar. Yurtdışına gitmek üzere seçilen öğrenciler dil konusunda kendilerini bir miktar daha geliştirmek isterlerse kendi okullarının AB ofisleri ile iletişime geçerek okullarının dil konusunda bir destek sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bilgi almaları eklenmektedir. Bazı okullar kendi imkânları ile kurslar düzenleyerek öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye çalışırlarken, bu tip imkânı olmayan okullar öğrencilerin gidecekleri kurslara belli oranda maddi destek sağlayarak öğrencilerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.
Yurtdışına gidecek öğrencilere ödenecek hibe miktarları yıl bazında değişikliğe uğrayabilir. Ayrıca bu miktarlar gidilecek ülkelere göre de değişmektedir. (detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr adresinden yararlanabilirsiniz).  Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan önce kaldıkları yerden devam ederler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Erasmus Programı Ne Değildir?
  1. Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
  2. Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
  3. Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.
  4. Erasmus programı bir araştırma programı değildir.  
YORUM EKLE

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327