HSK üyeliği için başvurular salı günü sona eriyor

TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için aday adaylarının başvuruları, 2 Mayıs Salı günü sona eriyor.Meclis, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek.Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için 3 adayı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. TBMM Genel Kurulunda da komisyondaki usul ve nisaplar gözetilerek 15 gün içinde seçim tamamlanacak.

HSK üyeliği için başvurular salı günü sona eriyor

Meclis tarafından  Hakimler ve Savcılar  Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyelik için aday adaylarının başvuruları, 2 Mayıs Salı  günü sona eriyor.  Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının  hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere,  HSK'ya 7 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları  üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek. Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için 3 adayı üye tam sayısının  üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.Birinci oylamada üçte iki çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve  üçüncü oylamalar yapılacak; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun  oyunu alan aday seçilecek.

 Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu  alan seçilecek. Üyelerin 2 katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme  işlemi tamamlanacak.TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde  seçimi tamamlayacak. Mevcut HSYK üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar  görevlerine devam edecek ve bu süre içinde yürürlükteki kanun hükümlerine göre  çalışacak.  

    Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut  kanunun anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca görev yapacak. HSK üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecekler. Değişikliğin yürürlüğe  girdiği tarihten sonraki 40. günü takip eden iş günü, görevlerine başlayacaklar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner326