KİŞİLİK İMHA SİLAHLARI...

Denizin Dibi Köşesinden İyi Haftalar Sevgili Okuyucular,

 Günümüz dünyasında toplumlar küresel bir el ile hızlı bir şekilde dönüşüm ve değişim içine girmiş gibi duruyor.Yeni icatlar olan bilinçli kontrolsüz olduğunu sandığım dizi,film platformları sayesinde para kazanabileceklerini düşündükleri belirli refah seviyesinin üstündeki toplumlarda yapılan yayınlar sayesinde değişim ve dönüşümün en tehlikeli hali olan kişilik imha silahları hemen her eve girmekte, her toplumun örf,anane,yaşam biçimi,dini inançları,cinsel tercihleri ve psikolojik yapısını deformasyona uğratmaktadır.Elbette bizlerde bu toplumun içinde yaşayan yazarcıklar olarak aynı şiddete maruz kalıyoruz,bile isteye aynı platformlardan yayınlar izliyoruz, bir umutla her dizinin ya da filmin içine belki bir eğilim belirtmesi yapılmamıştır ümidiyle! Ama maalesef büyük bir çoğunluğunda şaşırmıyoruz ve en az bir hem cins yakınlaşmasına ya da kabul sınırlarımızı zorlayan bir sahneye denk geliyoruz.Sözüm bu tercihlere karşı tutum sergilemek gibi algılansada anlatmak istediğim konu karşıtlıktan ziyade cinsel eğilim gösterimlerinde etkilenen yaş kitlesi problemidir. Kendi kararlarını kendi verebilen insanların,kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmış,kendi sorumluluklarını almış ve topluma,yaşam döngüsüne katkı sağlamaya başlamış kişilerin cinsel tercihleri ile ilgilenmiyorum ve kimsenin de ilgilenmesini bende doğru bulmuyorum.Fakat bu dizi,film platformlarının ve kontrol dışında kalan diğer platformların, halkların belirli küçük şartları yerine getirdikten sonra ulaşabilecekleri her gösterimde, görüyorum ki genç nesillere etkisi, ilköğretim ve ortaöğretim çağlarında ki çocuklarımızın üstündeki kafa karışıklığı ve eğilim bozukluklarının en büyük sebebi olan, trend oluşturma etkisine de bakıldığında önüne geçemediğimiz her dakika aşırı derecede tehlike ve trajedi saçmaktadır.Çocuklarımız inançsızlığı,hem cinslerinden hoşlanmayı, ensest yaklaşımların normal kabul edildiği maalesef özenti moda akımları üretmektedirler.Kontrol edilen genel yayınlarda da her şey çok doğru diyemesem de, ölümü gösterip bari sıtmaya razı olalım diyebiliyorum.Her platformda ve genel yayın üstündeki dizi denilen türlerde aldatmanın meşrulaştırıldığı,çarpık ilişkilerin teşvik edildiği,şiddetin kılcal damarlara kadar enjekte edildiğini üzülerek takip ediyoruz.Umarım çok derin yaralara,çok yıkıcı sonuçlara maruz kalmadan bu konuda toplum bilinci oluşturabiliriz ve yetkili makamların bu konuda düzenlemeler yapmasını yakın zamanda görebiliriz.

Çocuklarımız geleceğimiz, geleceğimizi kimsenin elimizden almasına izin vermeme ümidiyle...
Sevgilerimle...

Sercan AKDERİN