Myrleia’yı hapseden AVM’nin yapı kayıt belgesi hukuksuz çıktı

Myrleia Antik Kenti’nin liman kısmında bulunan kalıntılarının hapsedildiği Özdilek AVM’nin İmar Barışı’ndan yararlanarak aldığı “Yapı Kayıt Belgesi”nin hukuken geçerli olmadığı ortaya çıktı. Mudanya Belediyesi, İmar Kanunu’nun 4. Maddesi’nde belirtilen istisnalardan olan, Arkeolojik Sit Alanları’nda alınmış yapı kayıt belgelerinin hukuken geçerli olmadığı kararı üzerine, AVM’nin Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesini istedi. Myrleia’yı yaşatma mücadelesini sürdüreceklerini dile getiren Başkan Türkyılmaz, “Sonunda kazanan Mudanya olacak” dedi.

Myrleia’yı hapseden AVM’nin yapı kayıt belgesi hukuksuz çıktı

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’nin liman kısmında bulunan kalıntılarının hapsedildiği AVM’ye karşı mücadelesini sürdüren Mudanya Belediyesi, AVM’nin Yapı Kayıt Belgesi’nin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Mudanya Belediyesi; İmar Barışı’ndan yararlanarak “Yapı Kayıt Belgesi” ile ruhsat alma hakkını elde eden AVM’nin açılmasını Meclis’e taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na “Arkeolojik Sit alanları imar barışından yararlanamıyor” yanıtını veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamasının ardından harekete geçti. Mudanya Belediyesi avukatlarınca yapılan başvuruda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İmar Kanunu’nun 4. Maddesi’nde belirtilen istisnalardan olan Arkeolojik Sit Alanları’nda alınmış olan Yapı Kayıt Belgeleri’nin hukuken geçerli olmadığını belirtmesi üzerine belgenin iptali istendi. 

2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti üzerinde açılan Özdilek AVM’ye hukuksuz olarak Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiğinin tespit edildiği ifade edilen başvuruda: “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ‘İstisnalar’ başlığı altında incelenen 4. Maddesi’nde açık biçimde

beyan edildiği üzere; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.’ Madde hükmünde açık şekilde beyan edildiği üzere; Yapı Kayıt Belgesi, İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile yürütülmekte olup, sadece İmar Kanunu kapsamındaki işlemlere ilişkin alınabilmektedir. Özel kanunlara tabi yerlerde vatandaş Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş ve ilgili belgeyi almış olsa dahi, Yapı Kayıt Belgesi’nin bir hak doğurmayacağı İmar Kanunu’nun 4. Maddesi’ne göre açıktır.

Nitekim 14 Aralık 2018 Cuma günü TBMM oturumunda Sayın Kültür ve

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından sorulmuş olan ‘Arkeolojik sit alanlarının imar barışından yararlanıp

yararlanamayacağı’ ile ilgili soruya Sayın Bakan, ‘Arkeolojik sit alanları imar barışından

yararlanmıyor. Bakın, Çevre Bakanlığı’nın sistemine girip, ücret ödeyip bir belge alabilirler

ama bu yararlanacağı anlamına gelmiyor; kapsam dışı kalıyorlar, Çevre Bakanlığı olsun,

biz olalım yine gerekli davaları açıp hatalı bir yapılanmaysa yıkım kararını gerçekleştiririz.

Açmış olmaları ayrı bir konu, yararlanıp yararlanmamaları ayrı bir konu, kesinlikle

yararlanamıyorlar.  Ödeme yapmaları o haktan yararlanmaları anlamına gelmiyor’ şeklinde cevap vermiştir. Sayın Bakan’ın Meclis oturumunda verdiği cevap ile de açık biçimde görülmektedir ki İmar Kanunu’nun 4. Maddesi’nde belirtilen istisnalardan olan Arkeolojik Sit Alanları’nda alınmış olan Yapı Kayıt Belgeleri hukuken geçerli değildir” denilerek, Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan AVM için alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesini istedi.

SONUNDA KAZANAN MUDANYA OLACAK

İlk günden bu yana Myrleia üzerine kurulan AVM’nin hukuksuz bir şekilde Yapı Kayıt Belgesi alıp, yasal boşluklardan yararlanarak alelacele açıldığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanyalı hemşerilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Yasalar açık. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da kanunu açık bir şekilde dile getirmiştir. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Myrleia’nın yok olmasını değil, insanlığa kazandırılmasını istiyoruz. Bir kenti yönetenlerin öncelikli amacı kentinin değerlerine sahip çıkmaktır. Myrleia’yı yaşatma mücadelemiz sürecek. Sonunda kazanan biz olacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1503 Ada 19 Parsel sayılı taşınmazın “İmar Barışı” kapsamında 6 Temmuz 2018 tarihinde Yapı Kayıt Belgesi almıştı. Ancak, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik hazırlanan 1/ bin ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’nın onayına ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2014 tarihli kararında ‘Planda, Ticaret alanı olarak gösterilen 1509 ada (1503 ada olup, sehven 1509 ada yazılmıştır.) 18, 19 parsellere yönelik Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, mahkemenin 6 Ağustos 2013 tarihli ara kararıyla ‘yürütmenin durdurulmasına’ hükmü verildiği dikkate alınarak, dava konusu esastan sonuçlanıncaya kadar 1509 ada 18, 19 parseller hariç tutulmak koşuluyla; …. uygun olduğuna karar verildi’ denilerek bahse konu plan onaylanmıştı. Bu sebeple söz konusu Uygulama İmar Planı Ömerbey Mahallesi 1503 Ada 18 ve 19 parseller dışarıda bırakılarak onaylandığından, söz konusu parseller plansız durumda kalmıştı. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde söz konusu plansız durumda olan yapının 3. Derece Sit alanında yapılıp yapılamayacağına ilişkin açılan Bursa1. İdare Mahkemesi’nin davası neticesinde temyiz yoluna başvurulduğundan dava Danıştay 14.Daireye intikal etmiş olup, henüz sonuçlanmamıştı. Bu

esnada Taşınmazlara ilişkin dava süreci devam ederken, 1503 Ada 19 Parsel sayılı taşınmaza Özdilek Holding, Yapı Kayıt Belgesi almıştı. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne Mudanya Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma talebi ile 2942 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne göre Bakanlar Kurulu Kararı alınması talep edildi. Mudanya Belediyesi’ne 11 Aralık 2018 tarihte ulaşan evrakta, konu ile ilgili olarak yargılama süreci devam ettiği anlaşıldığından talep konusu taşınmaz ile ilgili acele kamulaştırma yapılamayacağı bilgisi iletildi. Bu esnada yapılan araştırmalar neticesinde önemli bir hususun gözden kaçırılarak söz konusu taşınmaza hukuksuz olarak Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiği tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 17:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER