Önemli uyarı! İndirimli ödemek için son 13 gün

Bugün itibarıyla, gelir testine başvuran ya da başvurmayan tüm genel sağlık sigortalılarının borçlarını, gecikme cezasız ve zamsız olarak ödeyebilmeleri için son 13 gün yani bu ayın sonuna kadar süreleri var.

Önemli uyarı! İndirimli ödemek için son 13 gün

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan milyonlarca kişiye borcundan kurtulmak için tanınan süre 31 Aralık 2018'de doluyor. Borcunu bu tarihe kadar ödeyen vatandaşlar gecikme faizi ve cezası ödemeden borçlarından kurtulabilecek.

Yeni Asır'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Reformundan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu ve bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmaktaydı.

Bu itibarla; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlamak amacıyla Genel Sağlık Sigortası 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiş ve toplumumuzun tüm kesimleri sağlık güvencesi altına alınmış ve tüm bireylerin eşit bir şekilde sağlık hakkında faydalanmasının önü açılmıştır. Ülkemizde, kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamında olup herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsizler ile Kurumumuzdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olmayan kişiler de Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.

ÖDENECEK PRİMİN TESPİTİ

Genel sağlık sigortası zorunlu hale getirildiğinden, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız ile herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanların, gelir durumlarına göre 71,10 TL, 213,30 TL, 426,60 TL genel sağlık sigortası primi ödeyerek üç kategoriye ayrılıp genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekiyor idi. Bu karmaşık yapı 6824 sayılı Yasa ile değiştirildi.

6824 sayılı Torba Yasa ile bu 3'lü yapı teke düşürülmüş ve tek prim basamağı uygulamasına geçilerek, tüm genel sağlık sigortalılarının 60,89 TL ödeyerek genel sağlık sigortası sisteminden yararlanabilmelerine imkan sağlanmıştır. Sadece 60,89 TL ödeyerek sigortalı ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve anne/babası da sağlık yardımı alabilmekte, bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu ve anne/babası için ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamaktadır.

60,89 TL ödeyemeyeceğini beyan edenler ise Sosyal Yardımlaşma Vakıflarınca gelir testine tabi tutulmakta; asgari ücretin 1/3 den yani 676,50 TL den daha az geliri olduğu tespit edilenler ise prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

Bu durumda olanlar için eş, çocuk ve anne/baba için ayrı ayrı başvuru yapılması, durumlarının tespiti gerekmektedir. Bu anlamda, Dünyada primli sistem uygulayan ülkeler arasında, en kapsamlı ve en ucuz sağlık yardımı sağlayan sigortacılık sistemine sahip bir ülkede yaşıyoruz.

GECİKME CEZASI YOK

Öncelikle, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvuranlar genel sağlık sigortası borçlarını, gelir testinin sonucuna göre ve hatta ilk tescil tarihinden itibaren ya daha az tutarda tespit ettirdiler ya da tamamen sildirdiler. Peki şimdi ne olacak?

Bu günden itibaren sayarsak, gelir testine başvuran ya da başvurmayan tüm genel sağlık sigortalılarının borçlarını, gecikme cezasız ve zamsız olarak ödeyebilmeleri için son 13 gün yani bu ayın sonuna kadar süreleri var. Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarından kurtulmak için yapılması gerekenler ise şu şekilde;
Genel Sağlık Sigortası borcu olanlardan, 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde ise gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, genel sağlık sigortalımız yalnızca borcun ana parasını ödeyerek borçlarından kurtulabilecektir.

Bunun için ya bankaya giderek ya da internet bankacılığı üzerinden, SGK Ödemeleri Menüsünden "7143 GSS Borcu Ödeme" kodunu seçerek, 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin, gecikme cezasız ve zamsız olarak karşınıza çıkacak genel sağlık sigortası prim borcundan kolayca kurtulabilirsiniz.
Ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda var; genel sağlık sigortası prim borcu olan sigortalılarımıza ise, borçları dikkate alınmaksızın 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanma fırsatı verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER