Tarım Kredi Kooperatifleri’nden Ödeme Kolaylığı Müjdesi

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Mustafa Çırak, ortaklara kullandırılan kredilerden, 31 Ocak 2014 tarihine kadar ödenemeyen her türlü takipteki kredi borçlarına ilişkin defaten ya da taksitli ödeme kolaylığı getirildiğini...

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden Ödeme Kolaylığı Müjdesi
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Mustafa Çırak, ortaklara kullandırılan kredilerden, 31 Ocak 2014 tarihine kadar ödenemeyen her türlü takipteki kredi borçlarına ilişkin defaten ya da taksitli ödeme kolaylığı getirildiğini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Mustafa Çırak, yaptığı açıklamada, borçların takipteki krediler hesabına aktarıldıkları tarihten itibaren temerrüt faizi yerine normal faiz oranı üzerinden basit usulde yapılacak hesaplamayla borç tutarının yeniden hesaplanacağı müjdesini verdi.
Hesaplanan yeni borçların; ortaklar, kefiller ve varislerden birisi tarafından defaten ödenebileceği gibi taksitle de ödenebileceğini ifade eden Çırak, "Buna göre; Defaten Ödeme Kolaylığı Uygulaması: 31 Ocak 2014 tarihi itibariyle kanuni takip hesaplarında kayıtlı borcu bulunanlar ile borçla ilgililer (ortaklar, kefiller ve varisler) defaten ödeme uygulamasından yararlanabilecektir.Taksitli Ödeme Kolaylığı Uygulaması: Hayvancılık kredilerine ait takipteki borçlarını 31.12.2014 tarihine kadar taksitlendirmek isteyenler, temerrüt faizi yerine normal faiz oranı üzerinden basit usulde yapılanacak yeni borcun asgari yüzde 20’sini peşin ödeyerek, kalan kısmını yıllık taksitlerle en fazla 3 taksit vadesinde ödeyebileceklerdir. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle idari takip hesaplarında borcu bulunan ortak ve borçla ilgililerden (kefiller, varisler, teminat borçluları vb.) senet veya taahhüt alınarak taksitlendirme yapabileceklerdir.Düzenleme tarihi 30 Ocak 2004 öncesi senetler için yapılacak taksitlendirmelerde kefil ve teminat alınmadan ödeme taahhüdü alınmak suretiyle asgari yüzde 20’sini peşin ödeyerek ödeme kolaylığından yararlanabileceklerdir. Senet düzenleme tarihi 30 Ocak 2004 sonrası alacaklardan kefil ve yeni teminat bulamayan ortaklar için ödeme kolaylığı kapsamında hesaplanan borç tutarının yüzde 50’sini ödemek kaydı ile ödeme taahhüdü alınmak suretiyle ödeme kolaylığından yararlanabileceklerdir.Kefil ve yeni teminat verebilmeleri halinde ise, en az yüzde 20’sini peşin ödemeleri kaydıyla bu kolaylıktan yaralanabilecektir" dedi.
Bu ve benzeri ödeme kolaylıklarından daha önce yararlanmış ortakların da bu uygulamadan istifade edebileceklerini belirten Çırak, "Bu ödeme kolaylığı ile yapılan bazı hesaplamalarda yüzde 70’lere varan indirim söz konusu olduğu gibi, daha önceden kısmı ödeme yapılmış olanlarda borcun tamamen kapandığı/tasfiye olduğu görülmektedir.
Bu imkânlardan yararlanabilmek için ortağı olunan Tarım Kredi Kooperatifine borçlunun kendisinin, kefillerinin veya varislerinden birisinin en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmesi gerekmektedir.
Ayrıca; herhangi bir şarta bağlı olmaksızın vadesi geçen borçlarının asgari yüzde 60’ını ödeyen ortaklarımızın kalan yüzde 40 borçları normal tarımsal kredi faiz oranından 1 yıl vadeli olarak yenilenecektir. Bu konular hakkında bilgi edinmek ve bu ve benzeri ödeme kolaylıklarından yararlanmak için ortaklarımızın en yakın kooperatiflerimize veya Bölge Birliği ile temasa geçmeleri menfaatlerine olacaktır" ifadelerini kullandı. (EFE)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER