YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

YAŞ Başbakan’ın çağrısı üzerine, başbakanın belirlediği yer ve zamanda toplanacak. YAŞ kararları Cumhurbaşkanının onayıyla uygulanacak

YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Askeri Sura (YAŞ) Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yönetmelikte, YAŞ'ın, hazırlık faaliyetleri, yönetimi, çalışma ve karar alma usulleri, sekretarya hizmetleri ile görevlerine ilişkin diğer hususlar düzenlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan YAŞ Yönetmeliği’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) mensup general, amiral ve albayların bir üst rütbeye terfi, kadrosuzluktan emeklilik, görev süresinde uzatılma durumları ile YAŞ üyelerinin görevleriyle ilgili maddeler yer aldı. Yönetmelikte şuranın başkanı Başbakan olarak tanımlanırken, diğer üyeleri ise Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları olarak belirtildi.

Şuranın görevlerinin de tanımlandığı yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

 “Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Başkanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek, general ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek generallerin terfi kararlarını almak, görev süresi uzatılacak general ve amiraller hakkında karar almak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak general ve amiraller ile albaylar hakkında karar almak, hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görev süresi uzatılacak albaylar hakkında karar almak,  kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.”

Şura toplantısı yılda en az bir kez Başbakan’ın çağrısıyla toplanacak. Toplantı, Başbakan’ın belirlediği yerde ve zamanda gerçekleştirilecek. Şuranın gündeminin belirlenmesinde şu teklifler öncelik taşıyacak:

 “Başbakan’ın görüşülmesini lüzumlu gördüğü konular, bir evvelki Şura toplantı gündeminden devredilen veya görüşülemeyen teklifler ve şuraya getirilen yeni teklifler.”

Başbakanın onayı alınmadan geçen gündem konuları ve bu konulara ilişkin olarak teklif makamlarınca yapılan hazırlıklar, Şura Genel Sekreteri tarafından toplantı öncesinde şura üyelerine bildirilecek.

Şura toplantıları için gerekli hazırlıklara, toplantıdan en az dört ay önce şura sekretaryasınca yayımlanacak bir ön çağrı ile başlanacak.

YAŞ'ta görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanacak, oylama işlemi, aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak, kararlar aksine bir hüküm yoksa toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak, oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılacak.

Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri de karara eklenirken, YAŞ kararları Cumhurbaşkanının onayı ile uygulanacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER