Yurtdışına açılan başka bir kapı: AIESEC

           Fransızca açılımı “ Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales” olan AIESEC, Türkiye’de “Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği” açılımı ile bilinmektedir. AIESEC 1948 yılında 7 farklı ülkeden (Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç) gelen üniversite öğrencileri tarafından dünya barışına katkıda bulunmak ve topluma pozitif etki etmek amacıyla kurulmuştur ve dünyanın en büyük öğrenci organizasyonudur.

 

AIESEC, II. Dünya Savaşından sonra dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Avrupalı öğrenciler tarafından 1948 yılında kurulan gençlerin kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri uluslararası bir platformdur. Üyelerine hem gelişim hem de yurt dışı staj fırsatı sağlayan bu kurum dünyanın en büyük öğrenci organizasyonudur. AIESEC Türkiye ise AIESEC Dünyasında en iyi ve en köklü ülkelerden biri olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Türkiye’de darbe zamanlarında bile kapatılmayan 2 kurumdan biri olmuştur  (1. Kızılay 2. AIESEC) 2015 yılı itibariyle dünyanın 127 ülkesinde faaliyet göstermekte ve yaklaşık 70.000 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’de 1954 yılında faaliyete geçmiş, 13 şubesiyle (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Asya, İzmir, Kayseri, Kocaeli, KKTC-Doğu Akdeniz ) faaliyet göstermektedir.

 

AIESEC GENÇLERE NELER SUNUYOR?

AIESEC aracılığıyla; pazarlama, bilişim sistemleri, muhasebe, insan kaynakları, mühendislik, kültürel anlayış ve toplumsal gelişim alanlarında 2 ay ile 1,5 yıl arasında değişen sürelerle, AIESEC ülkelerinden birinde, tam zamanlı ve maaşlı staj yapabilir, isterseniz her yıl uluslararası arenada düzenlenen 350'den fazla uluslararası kongreye katılabilirsiniz. Böylece, birkaç hafta içinde bir ülkeyi tanıma şansınız olur.

 

1- Global Talent 

Global Talent, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara uygun olarak yurt dışında profesyonel bir tecrübe etmelerini amaçlayan uluslararası bir programdır. Teorik bilginin pratiğe döküldüğü Global Talent ile yeni mezun adaylar global firmalarda ya da küçük işletmelerde yetkinliklerine uygun olarak kazandıkları bu profesyonel tecrübenin yanında uluslararası bir çalışma ortamında bulunarak iş hayatında rakiplerinden bir adım öne geçerler. Pazarlama, Eğitim, Bilişim Teknolojilerini kapsayan 3 farklı alanda profesyonel iş tecrübesi sağlamaktadır.

2- Global Citizen

Global Citizen, ”Hayat Değiştiren Tecrübe” olarak anlatılır. Farklı bir ülkede gönüllü olarak 6-8 hafta süren projelere katılım göstererek kişisel gelişime katkıda bulunmayı hedefler. Kültür başlığı altındaki projeler  farklı kültürden bir araya gelen gençlerin ortak bir takım çalışması yürüterek, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve diğer kültürleri tanımalarını amaçlar. Yürütülen bu takım çalışması ile sadece bulunduğunuz kültürü değil diğer katılımcıların da kültürlerini tanıma fırsatı sunar. Kariyer Geliştirme başlığı altında ise gençler ekonomi ya da dünya sorunları hakkındaki bilgilerini uygulama ve aktarma imkanı bulurlar. Çeşitli kurum ve ya sivil toplum kuruluşlarında çalışarak yerele pozitif etki edebilmek amaçlanır. Eğitim başlığı altındaki projeler ise, belirli yaş grubundaki öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirme amacıyla düzenlenir. Etkileşim içinde olunan öğrencilerin dil gelişimlerini sağlamaya ve liderlik bilincini ortaya çıkarmaya yönelik atölye çalışmalarında görev alınır. Okul, yaz okulu ya da kamplarda gerçekleştirilen projelerde öğrenciler kendi kişisel gelişimlerinin yanı sıra diğer öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlarlar.

3- Global Entrepreneurs

3.- 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara yurt dışında start-up’ların dünyasına katılarak uluslararası bir profesyonel tecrübe edinme fırsatı sunmaktadır.
Bir staj programı olmanın da ötesinde katılımcılarının liderlik özelliklerini geliştirmek üzere oluşturulmuş bu tecrübe ile 6-8 hafta boyunca Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkede kısa dönemli iş tecrübesi, çalışma kültürleri ile tanışma, mezun olmadan önce “eşsiz” bir tecrübe yaşama fırsatı yakalanabilir. Yurt dışı staj programı çerçevesinde tüm AIESEC birimleri, profesyonel bir seçim sistemi ile kendi ülkelerinin girişimci, yeniliklere ve farklı kültürlere açık, uygun bir akademik özgeçmişe sahip üniversite öğrencilerini belirler ve bu öğrencilere tercihleri doğrultusunda, programa katılan diğer ülkelerdeki firmalarda staj imkânı yaratır.  AIESEC'e katılarak Yurtdışında Staj tecrübesinden yararlanmak için Dış Staj Seçmelerini (DSS) geçmek gerekmektedir. Bu seçmeler, Yabancı Dil Yazılı Sınavı ve adayın yetkinliklerinin ve yabancı dil pratiğinin ölçümlendiği Sözlü Mülakatlardan (Assessment Centers) oluşmaktadır. Dış Staj Seçmeleri, ilk aşamaları Ekim ve Mart aylarında olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşmektedir.

4- Global Leaders

AIESEC’in Global Leader programından faydalanan gençler gönüllü çalışarak kendi potansiyellerini geliştirirken, topluma da pozitif etkide bulunurlar. Pazarlama, İnsan Kaynakları, Satış, Finans, vs gibi takımlarda sorumluluk verilerek tecrübe edinilmesi sağlanır.

5- Global Families

Global Families programının amacı farklı kültürlerden gelen stajyerlerin Türkiye’de geçirecekleri zaman kısmındaki konaklamalarına yardımcı olmaktır. Her yıl 40’a yakın farklı ülkeden ortalama 1200’e yakın kültür elçisi, 6-52 hafta arasında Türkiye’deki firmalarda ve sivil toplum kuruluşlarında stajlarını gerçekleştirmektedir. Global Families programı ile stajyerleri evinizde ağırlayarak farklı kültürleri tanıyabilir, yabancı dilinizi geliştirebilir ve Türk kültürünü gelen stajyerlere tanıtma fırsatını yakalayabilirsiniz. Uzun dönem ve Kısa dönem olarak ikiye ayrılır.

Sevgili gençler, ilgi duyduğunuz konularda bilgi birikiminizi geliştirebileceğiniz, yarattığınız projeleri hayata geçirebileceğiniz ve proje takımlarını yönetebileceğiniz bu eşsiz platformda, yurtdışı hayalinizi gerçeğe dönüştürme imkânı sizleri bekliyor. Tabi ki sizleri bu imkana götürecek olan anahtarın da yabancı dil olduğunu unutmayın…

YORUM EKLE

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327