Edirne Vergi Dairesi Başkanı Başkal, ’torba Kanun’ İle İlgili Basın Mensuplarını Bilgilendirdi

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, basın mensupları ile bir araya gelerek ’Torba Kanun’ olarak da bilinen ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını da kapsayan 6552 Sayılı Kanun ile ilgili bilgiler verdi.Edirne Vergi Dairesi...

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Başkal, ’torba Kanun’ İle İlgili Basın Mensuplarını Bilgilendirdi
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, basın mensupları ile bir araya gelerek ’Torba Kanun’ olarak da bilinen ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını da kapsayan 6552 Sayılı Kanun ile ilgili bilgiler verdi.
Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı binasında bulunan makamında basın mensuplarını konuk eden Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, ’Torba Kanun’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkal, söz konusu kanunun 73, 74 ve 79’uncu maddelerinin kendi kurumunu yakından ilgilendirdiğini kaydetti.
Başkal, 6552 Sayılı Kanun ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Söz konusu Kanunun 73’ üncü maddesi ile Vergi Dairelerince takip edilen 30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiş kesinleşmiş kamu alacaklarının, asılların tamamının ve gecikme faizi ve zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE oranı) esas alınarak belirlenecek tutarın tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı, faiz, cezai faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50’sinin bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir. Bu maddenin getirmiş olduğu hükümlerden yararlanmak üzere 1 Aralık 2014 tarihine kadar mükellefiyetinizin veya borcun bulunduğu Vergi Dairelerine veya Vergi Dairesi bulunmayan yerlerde Mal Müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak veya Başkanlığımız internet adresi üzerinden elektronik ortamda müracaatta bulunulması gerekmektedir" dedi.
Alacakların ikişer aylık dönemler halinde gerçekleşeceğini dile getiren Başkal, ilk taksitin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek üzere 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte yapılandırılacağını, söz konusu alacaklara ilişkin ödemelerin kredi kartı kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden yapılabileceğini söyledi.
Kanunun 74’üncü maddesi ile ilgili de bilgiler aktaran Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, "Kanunun 74’üncü maddesi hükmü ile de bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek ve aynı süre içinde ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkanı verilmektedir" ifadelerini kullandı.
Başkal, son olarak söz konusu kanunun 79’uncu maddesinin içeriğinden bahsederek, "Kanunun 79 uncu maddesi ile Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerine, 31 Aralık 2014 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları halinde, geç muayene yaptırmalarından kaynaklanan aylık yüzde 5 oranındaki fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi suretiyle araçların muayenelerinin yaptırılması imkanı getirilmektedir" diye konuştu.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner326

banner327