EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu

EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu

Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine destekli EYT kredileri konusunda ayrıntıları paylaştı. Buna göre, kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacak.

KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin ayrıntılarına yer verildi. Paket kapsamında 50 milyar liralık kredi kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi. 

KOBİ'ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. 

Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahil kredilerin vadesi 36 ay olacak.

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak.

Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0,5'i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edecek.

Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami yüzde 1'i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak.