Yerli otomobil için düğmeye basıldı

Yerli otomobil için düğmeye basıldı

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan planının genel amacı, "Güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi ve kendi ürettiği yerli markaları ile ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve katma değer oranını yükseltmek" olarak belirlendi.

Plan kapsamında belirlenen hedefler ise şöyle sıralandı:

- Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak,

- Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak,

- Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler geliştirmek.

Ayrıca, vergilendirme sisteminde salınım düzeyindeki farklılıkların da dikkate alındığı bir yapı oluşturularak karbondioksit salınımı daha düşük olan araçların kullanımınında teşvik edilmesi de hedefleniyor.