Faturası 67 TL'nin üzerinde olanlar dikkat!

Faturası 67 TL'nin üzerinde olanlar dikkat!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kurul kararı ile serbest tüketici limitinin 2019 yılı için 1600 Kilowatt saate (kWh) düşürüldüğünü belirterek, yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik tüketimi 1600 kWh’ın üzerinde olan veya aylık elektrik faturası bedeli yaklaşık 67 TL ve üzerinde olan tüketicilerin serbest tüketici niteliğine haiz olduğu bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıkmlamada, “4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5'inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre serbest tüketici limitine ilişkin indirimlerin; rekabetin gelişimi, ölçme-iletişim-kontrol alt yapısının yeterliliği, piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi, piyasada serbestçe müzakere edilerek ikili anlaşmalara bağlanabilecek üretim kapasitesi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından serbest tüketicilere ilişkin olarak sağlanan istatistiki bilgiler, dikkate alınmak suretiyle her yılın 1 Ocak tarihine kadar belirlenmesi ve söz konusu indirimlere göre hesaplanan yeni serbest tüketici limitinin Ocak ayı sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanması ve Kurum internet sayfasında duyurulması gerekmektedir” denildi.

Serbest tüketici limitlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile bir indirime gidilmesinin Kanunun amir hükmü olup, Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde her yılın Ocak ayının sonuna kadar serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak görevinin, Kurulun görevleri arasında sayıldığı bildirilerek, “ Ülkemiz elektrik piyasası esas itibarıyla ikili anlaşmalara dayalı bir piyasa olup piyasada rekabetin tesis edilmesinin önemli araçlarından biri serbest tüketici uygulamasıdır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata göre; serbest tüketicilere, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler elektrik enerjisi satışı yapabilmektedir. İlgili mevzuat çerçevesinde serbest tüketici, tedarikçisini serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın aabilmektedir. İlgili mevzuata göre ikili anlaşmalar, gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları ifade etmektedir. Bu itibarla; ikili anlaşmalar, Kurulun düzenlemesine tabi olmayıp ikili anlaşma şartlarını taraflar serbestçe belirleyebilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“20 Aralık 2018 tarihinde yapılan Kurul toplantısında Kurul kararı ile serbest tüketici limiti 2019 yılı için 1600 Kilowatt saate (kWh) düşürülmüştür Bu limit değere karşılık gelen piyasa açıklığı talep tarafında yüzde 95,4 olarak hesaplanmıştır. Yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik tüketimi 1600 kWh'ın üzerinde olan veya aylık elektrik faturası bedeli yaklaşık 67 TL ve üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici niteliğine haizdir. Serbest tüketici limitinin 2000 kWh'dan 1600 kWh'a düşürülmesi ile birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuşmuştur. Ülkemiz genelinde yıllık tüketimi 1600 kWh'dan fazla tüketimi olan abone sayısı toplam 19 milyon 501 bin 400'dür.”  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER