5 OHAL kararnamesi Meclis'te

5 OHAL kararnamesi Meclis'te

OHAL kapsamında kamu alımları, alacakları ve sosyal tesisleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde; genel hayata etkili afet bölgesindeki ihale ve sözleşmeler, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizler, kamu sosyal tesislerine kaynak aktarımı ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin tedbirler alındı. 

OHAL bölgesindeki mahalli idareler, resmi belgeler ve diğer hususlara ilişkin kararnamede; fiili imkansızlık bulunması halinde il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri meclis toplantılarının 31 Mart 2023'e kadar ertelenmesi öngörüldü. OHAL bölgesinde bulunan veya deprem bölgesinde faaliyette bulunan derneklerin, 5253 sayılı 'Dernekler Kanunu'na göre zorunlu oldukları beyanname verme süresi, OHAL süresince durduruldu. OHAL edilen illerde bulunduğunu belgeleyen kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan kimlik kartı, ikamet izni belgesi, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri ile pasaport ve sürücü belgelerinin yeniden düzenlenmesinde değerli kağıt bedeli ile harç alınmaması öngörüldü. Yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin değerlendirme ve karar alma süresinin 48 saatten 72 saate, geri gönderme merkezlerine götürülme süresinin 48 saatten 96 saate çıkarılması düzenlendi. 

Gözaltı sürelerinin uzatılması

Arama- kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere OHAL bölgesinde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan araçların trafik kuralı ihlaline ilişkin bazı idari para cezalarının geri alınmasıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, taksirle öldürme ve nitelikli dolandırıcılık suçları bakımından gözaltı sürelerinin uzatılması öngörüldü.

Yükseköğretim alanına ilişkin kararnamede; deprem felaketinden etkilenen üniversite öğrencilerinden bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemelerinin alınmaması, daha önce alınmış olan bahar dönemine ilişkin ödemelerin iade edilmesi amaçlandı.

Eğitim tedbirlerine ilişkin kararnamede ise yıkılan veya hasarlı olan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında istihdam edilenlerin alacaklarının ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynak aktarılması, parasız yatılı ve burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ildeki parasız yatılıya yerleştirilmesi veya özel eğitim kurumlarına nakil olmaları halinde ödenen bursların, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar kesilmemesi yönünde düzenleme öngörüldü. Ayrıca deprem nedeniyle anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere eğitim desteği verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerde kalan depremzedelere ücretsiz olarak sağlanan hizmetlerin bakanlık bütçesinden karşılanması, açma izni verilen özel öğretim kurumlarının 2 yıl içerinde faaliyete başlama zorunluluğuna ilişkin sürenin 3 ay boyunca durması ve kapanan veya kapatılan özel öğretim kurumlarının devir ve teslim etmesi gereken belgeleri teslim edememeleri halinde haklarında idari para cezası uygulanmaması amaçlandı.

Sosyal yardım ödemeleri

Sosyal hizmetler alanındaki kararnamede; enkazdan kurtulan ve engelli hale gelen kişiler ile evlerini kaybeden veya terk etmek zorunda kalan yaşlıların ülke genelinde boş kapasitesi bulunan kuruluşta geçici olarak hizmet alabilmelerine dönük düzenleme öngörüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin, bakım hizmeti alanların nakledildiği illerde geçici olarak görevlendirilebilmeleri düzenlendi. Sosyal yardım hak sahiplerinin depremde ölümü nedeniyle yapılan engelli evde bakım, sosyal ve ekonomik destek, koruyucu aile ödemeleri ile yaşlı ve engelli aylıklarının geri alınmaması düzenlendi.