Bakan Soylu müjdeyi verdi! İlaç krizi sona erdi!

Bakan Soylu müjdeyi verdi! İlaç krizi sona erdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlık binasında, kamu ile eczacılar arasında sağlanan mutabakatla ilgili basın toplantısı düzenledi. Müzakere sürecinde katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, “Bu süreç içerisinde hem karşılıklı diyalog ve müzakere konusunda başta Türk Eczacıları Birliği’nin Sayın Başkanı ve heyetine, Türkiye’de sağlık hizmeti ve sağlık erişimi konusunda önemli bir katkı ortaya koyan kıymetli eczacılarımıza, bu süreç içerisinde her biriyle önemli değerlendirmeler ortaya koyduğumuz bu kamu hizmeti de sayılabilecek hizmet içerisinde katkılarına, karşı karşıya kaldığı süreçleri, özellikle beklentilerini ifade eden Anadolu’nun birçok bölgesinden görüştüğümüz eczacılara, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 24 bin 410 sözleşmeli eczanemiz var. Bu eczanelerde 72 bin 416 kişi çalışıyor. Bu eczanelerimizde Suriyeli kardeşlerimizle sağladığımız reçeteler haricinde335 milyon bir reçete üzerinden toplam hizmet sunuyoruz. Buradan hizmet alan kişi sayısının da 62 milyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, bu hizmet çerçevesinde Türk Eczacılar Birliği ile Türkiye’deki bütün eczacılar adına dönem dönem bir araya geliyor ve gelecek döneme ait bir protokolü değerlendiriyor ve birlikte sonuca varmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Protokol süreciyle ilgili bilgiler veren Soylu, “En son 1 Şubat 2012 tarihinde bu çerçevede bir protokol imzaladık. 29 Haziran 2012 ve 19 Eylül 2013’te de ek protokoller yapıldı. Bu protokol 31 Aralık 2015 tarihinde sona erdi. Bu protokolde 1 Şubat 2015 tarihinde sona eren bu protokolden sonra 3 tane uzatma protokolü daha yaptık. En nihayetinde 31 Martta bir araya geleceğimizi, nihai bir protokol ortaya koyacağımızı denklere ettik. Biz bu esnada SGK olarak, Çalışma Bakanlığı olarak, hem eczacılarımızlar, hem Türk Eczacıları Birliği ile hem eczacı odaları başkanlarıyla defalarca bir araya geldik. Sadece fiyat üzerinden değil, çalışma şartları üzerinden de birçok değerlendirmeler gerçekleştirdik. Türk Eczacılar Birliği bu konuda özellikle hem hükümetimizin ekonomisinden sorumlu diğer bakanlarımızla birlikte oldu, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda Türk Eczacıları Birliği Başbakanımızın bir sunumu oldu, en nihayetinde biz Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda bu konuda yeni bir protokolün nasıl olabileceği çerçevesini çizmeye başladık. Bütün bunların hemen akabinde Türk Eczacıları Birliği ile karşılıklı bir değerlendirme içerisine, yeni bir protokolün nasıl oluşması gerektiği konusunda çalışmaya başladık. Özellikle son 3-4 günde olgunlaşmaya başlayan çalışmalarımız, dün ve bugün; dün yaklaşık 8 saat, bugün de yaklaşık 4-5 saatlik bir zaman diliminde hem eczacılarımızın taleplerinin, hem de hükümetimizin bu konuda, özellikle mali politikaları içerisinde neler yapabileceği konusunda karşılıklı bir araya gelmesini sağladık. En nihayetinde bir tarafta Türk Eczacılar Birliği’nin eczacılar odalarının talepleri, bir taraftan da bizim kısıtlarımız… Bunu gerçekleştirecek bir zemini hazırlamaya çalıştık. Çünkü saat 00.00 itibariyle, Türk Eczacıları Birliği ile aramızdaki protokol sona eriyordu. Kamuoyunun da, eczacılarımızın da sağlık erişimi konusunda beklentisi olan çok kıymetli vatandaşlarımızın da bu konuda talepleri mevcuttu” ifadelerini kullandı.

“TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE EPEY BİR MÜZAKERE SÜRECİNDEN SONRA SAYIN BAŞBAKANIMIZIN HUZURUNDA BİR NOKTAYA VARABİLDİK”
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun huzurunda Türk Eczacıları Birliği ile mutabakat sağlandığını vurgulayan Bakan Soylu, “Biz bir noktaya geldik ve hem Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu, oradaki arkadaşlarımızı, hem de Sayın Başbakanımızı bilgilendirdik. Son geldiğimiz noktada Sayın Başbakanımızdan ben bir yardım talebinde bulundum. Kendileri hem beni ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki arkadaşlarımı, gelmelerinden çok büyük memnuniyet duyacaktık Eczacıları Birliği’ni Çankaya Köşkü’ne davet ettiler. Sağ olsun, Türk Eczacıları Birliği de epey bir müzakere sürecinden sonra Sayın Başbakanımızın huzurunda bir noktaya varabildiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Hem Sayın Başbakanımıza bu önemli protokol aşamasına şahitlik ettiği ve son düğümü çözdüğü için, hem de Türk Eczacıları Birliği’ne ve tüm yönetim kurulu üyelerine ve tüm Türkiye’deki eczacılarımıza müteşekkirliklerimizi iletmek istiyoruz. Özellikle mesele ilaç olunca, mesele sağlık olunca, bu konuda hassasiyet gösteren hem vatandaşlarımıza, hem de bu protokolün oluşmasını sağlayan, katkı koyan herkese teşekkür etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

EK DÜZENLEMELER
Ek olarak yapılan düzenlemelerle ilgili bilgiler veren Soylu, “Mobil reçetelere yüzde 50 fazla hizmet bedeli ödenmesi, soğuk zincir ilaç reçetelerine yüzde 50 fazla hizmet bedeli ödenmesi, özellikle benim de yaptığım görüşmelerde majistral tarifeli fiyatların güncellenmesi, enjektör bedellerinin artırılması, bazı tıbbi cihaz ve medikal malzemelerin eczanelerden satışının sağlanması konusunda ve aynı zamanda yaklaşık 12 talepten birisi olan özellikle hastanelerin bir takım hizmet bedellerinin eczanelerden alınmasının sağlanması hususunda çalışma yapılması, hep birlikte bir çözüm üretilmesi konusunda bir mutabakata varıldığını ifade etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

ALT GELİR GRUBUNDAKİ ECZANELERİN REÇETE HİZMET BEDELLERİ ARTIRILDI
Bakan Soylu, eczanelerin alacağı hizmet bedelleriyle ilgili de değişiklikler yapıldığını dile getirdi. Gelir düzeyi düşük olan eczanelerin daha fazla hizmet bedeli alacağını söyleyen Soylu, “Yıllık sıfır ile 100 bin TL arasında ciro yapan, 100 bin ile 200 bin arasında ciro yapan eczaneler reçete başı 3 TL hizmet bedeli alacaklar. Bunların aynı zamanda iskontaları yok. 200 bin TL ile 300 bin, 300 bin TL ile 400 bin TL arasında ciro yapan eczaneler 2 buçk TL hizmet bedeli alacaklar. 400 bin TL ile 500 bin TL, 500 bin TL ilke 600 bin TL, 600 bin TL ile 700 bin TL ciro yapan eczaneler 1 buçuk TL hizmet bedeli alacaklar. 700 bin TL ile 800 bin TL, 800 bin TL ile 900 bin TL arası ciro yapan eczaneler 0,75 TL hizmet bedeli alacaklar. 900 bin TL ile 1 milyon, 1 milyon ile 1 milyon 100 bin, 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 200 bin TL arası cirop yapan eczaneler 0,50 TL hizmet bedeli alacaklar. 1 milyon 200 bin TL’den 1 milyon 500 bin TL’ye kadar ciro yapan eczaneler 0,40 TL, 1 milyon 500 binin üzerinde ciro yapan eczaneler de 0,30 TL hizmet bedeli alacaklar” diye konuştu.

ÜST GELİR GRUBUNDAKİ ECZANELERE İSKONTO İNDİRİMİ
Soylu, iskonto indirimleriyle ilgili, “Sıfır ile 700 bin TL’ye kadar olan eczanelerde bir iskonto indirimi söz konusu değil. 700 bin ile 900 bin arasında yüzde 1 olan iskonto indirimi 0,75’e, 900 bin ile 1 bilyon 500 bin arasında yüzde 2 buçuk olan iskonto indirimi yüzde 2,20’ye, 1 milyon 500 binle 2 milyon ve 2 milyon üstü olan eczanelerdeki iskonto indirimi de 3’ten 2,75’e indirilmiştir. Reçete hizmet bedellerinin artışından elde edilen katkı 0 ile 200 bin arasındaki eczaneler için yüzde 300, 200 bin ile 400 bin arasındaki eczaneler için yüzde 233, 400 bin ile 700 bin arası eczaneler için yüzde 100, 700 bin ile 900 bin arası eczaneler için yüzde 253, 900 bin ile 1 milyon 200 bin arası eczaneler için yüzde 65, 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 500 bin arasındaki eczaneler için yüzde 127, 1 milyon 500 binin üzerindeki eczaneler için yüzde 98” bilgilerini paylaştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yönlendirmesi sonucu alt gelir grubunda bulunan eczanelerin reçete hizmet bedellerinde artışlar yapıldığını, üst gelir grubunda olan eczaneler için de iskonto oranlarında indirim yapıldığını kaydeden Soylu, “Buradaki muradımız hem hizmet memnuniyetimizin artması, hem hizmet kalitesinin artması ama en önemlilerinden bir tanesi ki Sayın Başbakanımızın da yönlendirmesi o noktada oldu özellikle alt gelir grubunda bulunan 0 ile 100 bin, 100 bin ile 200 bin, 200 bin ile 300 bin, 300 bin ile 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bine kadar olan eczanelerde çok önemli artışlar ortaya konuldu. Özellikle reçete hizmet bedellerinde çok önemli yükseltmeler söz konusu oldu. Eczacı paydaşlarımızdan aldığımız talepler de bu yöndeydi. Üst kesime de iskonto oranlarında indirim yaparak bir dengeleme, reçete hizmet bedellerinde kısmi bir artış yaparak bir dengeleme yapmaya çalıştık. Bu protokolü 2 artı 2 yani toplam 4 yıl, ikinci yılında tekrar oturup değerlendirmek kaydıyla, ayrıca önümüzdeki 2., 3. ve 4. enflasyon farkını da koymak suretiyle taraflarca, Sayın Başbakanımızın da talimatları doğrultusunda atletmiş bulunuyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

SURİYELİLER İÇİN YAPILACAK DÜZENLEME
Suriyeliler’in ilaç alımıyla ilgili çalışmaların da yapıldığını belirten Soylu, şunları ifade etti:
“Bir başka çalışmayı da Suriyeli kardeşlerimizin ilaç alımıyla ilgili yürütüyoruz. Ortalama aylık 400 bin ile 500 bin arasında reçeteye de bu gelmiş durumdadır. Sürekli de artış gösteren bir rakamdır. Hem Başbakan Yardımcımız Sayın Akdoğan’ın koordinasyonunda yürütülen ve AFAD’ın bizatihi kendisi yürüttüğü çalışmalarla birlikte, yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz bu reçetelerin kontrolü ve süresi içerisinde eczacılara ödenebilmesini temin etmek amacıyla önümüzdeki günlerde bir eczacı alımına gitmektedir, Bakanlar Kurulumuz kararı imzalamıştır. Aynı zamanda bu açıdan Ankara merkezli yürüttüğümüz bu çalışmayı 8 merkezimizle daha paylaştık ve yeni eczacılarımız göreve başlayıncaya kadar böylece bunu da sağlayabilecek ve daha çabuk hizmetin dönebilmesini ifade edebilecek bir yöntemi de oluşturmuş bulunuyoruz.”

“KAZANIMLARININ GERÇEKTEN TÜM ECZACILARIMIZA YANSIMASI NOKTASINDA YOĞUN ÇABA SARF ETTİK”
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Protokol dönemlerinin zor dönemler olmasının yanı sıra kazanımları da olduğunu belirten Çolak, “Bizim için her protokol dönemi son derece zor, meşakkati ama sonuçları itibariyle kazanımları olan bir süreç oluyor. Buralardaki yorgunluğumuzu sonuçlandırdığımız netice itibariyle atmaya çalışıyoruz. Bu konuda hem bakanlığımızın, hem bürokratlarımızın, hem Ekonomi Koordinasyon Kurulumuzdaki bakanlarımızın katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün akşam Sayın Başbakanımızla bir ortak görüşme gerçekleşti, sayın başbakanımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta eczacılarımız açısından bir protokol imzalıyoruz. Kazanımlarının gerçekten tüm eczacılarımıza yansıması noktasında yoğun çaba sarf ettik. 10 yıllık süreçte eczacılarımızın geldiği durum ekonomik açıdan tahlili zor bir nokta. Bununla ilgili atılan adımları da önemsemek gerekiyor. Bu açıdan protokolün meslektaşlarımıza hayırlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.