Şok iddia: YGS’de 9 soruda hata var

Şok iddia: YGS’de 9 soruda hata var

Nesibe Aydın Okulları’ndan yapılan açıklamada, üniversite giriş sınavının, birinci aşaması olan YGS, 13 Mart Pazar günü uygulandığı hatırlatılarak, "Ülke genelinde sınava giren tüm üniversite adaylarına tekrar geçmiş olsun diyoruz" denildi. ÖSYM sınavdan sonra tüm soruları 14 Mart Pazartesi günü açıklanacağını; sınav sonuçlarının da 25 Mart’ta açıklanacağını duyurduğu belirtilerek, "Sınav sonuçları açıklandıktan sonra da adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi www.ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile girdiklerinde kendi kitapçıklarını, kendi cevap kâğıdı görüntüleri ile kendi kitapçık türünün cevap anahtarını görebilecekler. Nesibe Aydın Okulları, 13 Mart Pazar günü henüz YGS soruları açıklanmadan, sınavdan çıkan kendi 12. Sınıf öğrencilerinden aldığı bilgilerle, 2016-YGS ile ilgili yorumlarını 13 Mart Pazar günü açıklamıştı" ifadesi kullanıldı.

14 Mart Pazartesi günü, ÖSYM’in tüm YGS sorularını ve cevaplarını açıklanmasından sonra Nesibe Aydın Zümre Başkanlarının 2016-YGS ile ilgili yapmış oldukları tespitler ise şöyle açıklandı:

MATEMATİK ZÜMRESİ
Matematik soruları geçen senelerde olduğu gibi bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan hazırlanmış ve soru tipini ezberleyen, matematiksel kavramları iyi hazmetmemiş öğrencilerin başarılı olamayacağı bir sınav olmuştur.
Matematik soruları; okuduğunu anlama, yoruma dayalı ve muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmuştur. Yaklaşık 17 soru çok basit ve kısa sürede (her bir soru 20-30 saniyede) çözülebilmesine rağmen özellikle uzun paragraflı problem soruları, anlaşılması zor ve zaman aldığından sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Matematikte, özellikle 3-4 soru çok zorlamıştır.

Geometri soruları ise (7 soru) matematiğe oranla daha kolay hazırlanmış ve öğrencileri zorlamamıştır.
Matematik Bölümünde Tespit Edilen Hatalı Soru
1) 2016 YGS basın kitapçığı 15. Matematik sorusu fonksiyonlardaki bileşke kuralına aykırı hazırlandığından bilimsel hata içermektedir ve bu hata, öğrencilerin vakit kaybı yaşamasına sebep olmuştur.
I. fofof
II. fogof
III. gofog öncüllerinde verilen bileşke fonksiyonları tanımsızdır.
f(n) = n + 31 fonksiyonu için f(Z) ? Z = Ø dir. (Z tam sayılar kümesini göstermektedir.)
g(n) = n + 61 fonksiyonu için de g(Z) ? Z = Ø dir.
Dolayısıyla fof/ gof / fog bileşke fonksiyonları tanımsızdır. Bilimsel olarak hatalı olan bu sorunun iptal edilmesi gerekir.
2)2016 YGS basın kitapçığı 30. Matematik sorusu anlatım eksikliği olması nedeniyle, öğrencilerden farklı seçeneklerde yönelenler olmuştur.

FİZİK ZÜMRESİ
Genel değerlendirme kapsamında, son dört yıldır sınav formatının ekseni dışına taşmayan, sıradışı soruların olmadığı ve orta düzeyde bir sınav olduğu söylenebilir.

Fizik Bölümünde Tespit Edilen Hatalı Sorular
İki Fizik sorusu (7inci ve 9uncu sorular) kesinlikle hatalıdır. 3üncü, 4üncü ve 14üncü sorularda ise bilgi eksikliği ve kavram yanılgıları öğrencilerde zaman kaybına ve motivasyon bozukluğuna neden olmuştur. Aşağıda bu sorularla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
1)2016 YGS basın kitapçığı 3. Fizik sorusunun çözümünün yapılabilmesi için yerçekimi ivmesi “10m/s2” değerinde olduğu belirtilmelidir. Bu değer belirtilmediğinden dolayı öğrenciler bu soruyu çözemez.
2)2016 YGS basın kitapçığı 4. Fizik sorusunda ortalama sürat ve ortalama hız değerleri sorulması gerekirken sadece “sürat ve hız değerleri nelerdir?” diye sorulmuş. Bu durum, öğrencilerin kavram yanılgısına düşmesine neden olmuştur.
3)2016 YGS basın kitapçığı 7. Fizik sorusunda çocukların kütleleri verilmiş olmasına karşın boyutları hakkında bilgi verilmediğinden, sorunun çözümü imkansız hale gelmektedir. Bundan dolayı sorunun iptal edilmesi gerektiği çok açık ve nettir.
4)2016 YGS basın kitapçığı 9. Fizik sorusunda kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddelerin birbirinden farklı olduğu soru kökünde belirtilmiştir. Bu maddeler arasındaki ısı alışverişinde denge sıcaklığı, ısı sığası büyük olan maddeye daha yakın olacaktır. Ancak soruda hangi maddenin ısı sığasının daha büyük olduğu belirtilmemiştir. Bundan dolayı soru kökünde “kesinlik” ifadesi kullanılması gerekmektedir. “Kesinlik” ifadesi kullanılmadığından soru çözümsüz hale gelmektedir.

5)2016 YGS basın kitapçığı 14. Fizik sorusunda “Işığı oluşturan renklerle ilgili” ifadesi kullanılmış olup, III. öncülde “Bazı ışıkları insan gözü göremez.” ifadesi kullanılmıştır. Işık ifadesi her zaman görünür bölgeyi temsil ettiğinden sorunun kökü ile öncül çelişmektedir.

KİMYA ZÜMRESİ
2016 YGS sorularının müfredatı tarayıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 2015 YGS ile mukayese edildiğinde sınavın 2015’e göre daha kolay olduğu, çeldirici soruların olmadığı ve bilgi içerikli sorulara ağırlık verildiği belirlenmiştir.

BİYOLOJİ ZÜMRESİ
On üç sorudan on birtanesi temel bilgileri ölçerken, bir soru bilgi analizi ve yorum gücüne dayanmakta, diğer soru ise sadece yorum gücü gerektirmektedir. Bu sınavda soruların yüzde 50’sinden fazlası 9.sınıf müfredatından seçilmiş; bir soru 10.sınıftan, üç soru 11.sınıftan, bir soru ise genel yorum kapsayacak şekilde sorulmuştur. Çeldirici soru yoktur.

TÜRKÇE ZÜMRESİ
Orta zorlukta bir sınav olduğu saptandı. Anlam bilgisi ve dil bilgisi sorularının dağılımı önceki yıllarla aynı olup yalnızca, son 2 yılda sorulmayan “anlatım bozukluğu” konusunda 2 soru sorulmuştur.Geçen yıldan daha kolay bir sınav uygulanmıştır.
Türkçe Bölümünde Tespit Edilen Hatalı Soru
2016 YGS basın kitapçığındaki Türkçe 12. sorudaki;Parçanın IV nolu cümlesinde “...gelmektedir.” sözcüğü eylemsi kabul edilmekte olup, “-mekte” eki anlamca şimdiki zaman anlamı verir, ancak yapıca şimdiki zaman eki değildir. Bu sözcük fiil değil isim sayılmaktadır. Soruda iki tane isim, üç tane fiil vardır. Dolayısıyla; B (II) ve D (IV) doğru yanıtlar olup iki doğru seçenek olması nedeniyle soru hatalıdır."