Müslüman din adamlarından IŞİD'e açık mektup

IŞİD'ın Irak ve Suriye'de yaptığı katliamlara kayıtsız kalmayan 120 müslüman din adamı IŞİD'i hadis ve ayetleri kullanarak katliam yapmakla suçladı. Din adamlarının yazdığı açık mektupta çok sert ifadeler yer aldı.

Müslüman din adamlarından IŞİD'e açık mektup
Müslüman din adamları IŞİD'in yaptığı katliamların islamda yeri olmadığına dikkat çekerek IŞİD'in uyguladığı politikayı eleştirerek açık mektup yazdılar. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Yönetici Direktörü Nihad Awad ve 10 Amerikalı Müslüman dini-sivil haklar lideri ile birlikte mektubu Washington’da açıkladı.

24 Eylül’de yayımlanan ve Kuran’dan örneklere dayandırılan 18 sayfalık mektupta, Irak ve Suriye’de İslam Devleti kurmak amacıyla acımasız ölümler ve yıkımlar gerçekleştiren militanlar ve aşırı ideolojileri sert bir şekilde eleştiriliyor

Arapça yazılan mektup, İŞID’ın genç insanları kendi saflarına katmak amacıyla, harekete geçirmekte kullandığı ağır klasik dini metinleri ve klasik din akademisyenlerine yer veriyor.

Awad, klasik kuran metinlerinin yanlış anlaşıldığı ve yanlış yorumlandığı çünkü şartların ve koşulların değiştiğini anlamadıklarını, İslam’ı anlamadıkça ya da bozma amacı gütmedikçe hiçkimse kuranı yanlış yorumlayamayacağını dile getiriyor.

NihadAwad metnin liberal okuyucular için olmadığı, hatta genel Müslümanların metini anlamakta zorlanabileceğini söylüyor.

Awad mektubun amacının“İslam Devleti” felsefenin ve işlediği şiddet suçlarının kapsamlı bir şekilde İslami açıdan çürütülmesi olduğunu açıkladı. Mektubun yazarları arasında, Mısır baş müftüsü Şeyh Şevki Allam Şeyh ve Kudüs-Filistin müftüsü Muhammed Ahmed Hüseyin ve Müslüman dünyasında iyi bilinen dini ve akademik figürler bulunuyor.

Mektubun özetinde yer alan 24 madde arasında şu noktalaradeğinilmiş: “İslam’da işkence yapmak yasaktır”; “Şeytani eylemlerin Allah adına yapıldığını söylemek günahtır”; “İslam’da insanlar açıkça kendileri inanmadıklarını açıklamadıkları taktirde onları kâfir olarak ilan etmek yasaktır.”

Müslüman liderler İslam devletini kınamak amacıyla ilk kez bir araya gelmiyor. Örneğin Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı, Aiman Mazyeki, geçen hafta “Müslüman halklar İslam Devleti için savaşan ve İslam’ı çamura sürükleyen katil ve teröristlere karşı seslerini yükseltmeliler” demişti.

Fakat Müslüman liderler tarafından Çarşamba günü yayınlanan mektup, “İslam Devleti” ideolojisinin daha önce benzeri görülmemiş bir yalanlaması olarak adlandırıldı.

Mektup, kendini İslam Devleti ilan eden grubun yine kendi kendini kutsayan lideri Ebu Bekir El-Bağdadi, savaşçıları ve sempatizanlarına hitap ediyor.

Mektubu kaleme alan İslam liderleri, IŞİD örgütü için 'İslam Devleti' adının kullanılmaması isteğinde de bulundular ve "Bu adın kullanılması örgütün tek taraflı ve temelsiz Hilafet ilânını yüreklendirmektedir" dediler.

Azınlık grupları destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan “Amerika’nın Birleşik Sesleri” örgütünün başkanı Ahmed Bedier “Lütfen onları İslam Devleti olarak anmaktan vazgeçin. Onlar ne Müslüman ne de bir devlet” diye konuştu.

Başkan Obama’da Birleşmiş Milletler ’de yaptığı konuşmada benzer bir noktaya değinerek “İŞID olarak bilinen grup” cümlesini kurarak grup ve islamı ayrıştırmıştı.

1-İslam'ın gerekli eğitim şartlarını yerine getirmeden fetva veremezsiniz. Hatta fetvalar da İslam hukuk teorisini klasik metinlerde tanımlandığı gibi takip etmelidir. Ayrıca Kuran’daki ayetlerden bir bölümünü alarak bir Kuran ve Hadislerin konuyla ilgili bütün öğrettiklerine bakmaksızın hüküm vermek de yasaklanmıştır. Başka bir deyişle objektif ve sübjektif fetvalar için katı önkoşullar vardır. Hiç kimse bütün Kuran ve Hadislere bakmaksızın, Kuran ayetlerini kendi çıkarlarına uygun şekilde seçemez.

2- Arapça dil hâkimiyeti olmadan hiçbir şey hakkında yasal karar vermek İslam'da yasaktır.

3-Şeriat konularını basite indirgemek ve kurulan İslam bilimlerini gözardı etmek İslam'da yasaktır.

4-İslam'da [din adamlarında] tüm Müslümanların bilmesi gereken dinin temel ilkeleri dışında herhangi bir konuda farklılıklar olması caizdir

5-Dini kurallar uygulanırken çağdaş zamanların gerçekliğini göz ardı etmek İslam'da yasaktır.

6- Masumları öldürmek İslam'da yasaktır.

7- Elçi, büyükelçiler, diplomatları öldürmek İslam'da yasaktır; dolayısıyla gazeteciler ve yardım görevlilerini de öldürmek yasaktır.

8-İslam'da Cihat savunma savaşıdır. Bu doğru amaç, doğru sebep olmaksızın ve doğru ahlak kuralları olmadan caiz değildir.

9-İslam’da insanlar açıkça kendileri inanmadıklarını açıklamadıkları taktirde onları kâfir olarak ilan etmek yasaktır

10-İslam’da Hıristiyan ya da Kitab-ı Mukaddes insanlarına herhangi bir şekilde zarar vermek ya da kötü muamele de yapmak yasaktır.

11- Ezidilerin Kutsal Kitap insanları olarak dikkate alınması zorunludur.

12- Köleliğin yeniden getirilmesi İslam'da yasaktır. Bu evrensel uzlaşma ile kaldırılmıştır.

13- İnsanların din değiştirmeye zorlaması İslam'da yasaktır.

14- Kadın haklarının inkar edilmesi İslam'da yasaktır.

15- Çocuk haklarının inkar edilmesi İslam'da yasaktır.

16- Adalet ve merhamet sağlayan doğru prosedürleri takip etmeyen yasal cezalar yürürlüğe koymak İslam'da yasaktır.

17- İnsanlara işkence yapmak İslam'da yasaktır.

18- Ölüyü çirkinleştirmek-biçimsizleştirmek İslam'da yasaktır.

19- Şeytani eylemlerin Allah adına yapıldığını söylemek İslam'da yasaktır

20-Peygamberlerin ve sahabelerin mezarları ve türbelerini yok etmek İslam'da yasaktır.

21-Hükümdarların açık inançsızlıkları ve insanların ibadet etmelerine izin vermemeleri dışında herhangi bir nedenle silahlı ayaklanma İslam’da yasaktır.

22- Tüm Müslümanların uzlaşması olmadan bir halifelik ilan etmek İslam'da yasaktır.

23-Birinin milletine sadakat İslam'da caizdir.

24-Peygamber'in ölümünden sonra, İslam kimsenin bir yere hicretini gerektirmez. 


Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2014, 17:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner326