“imalat Sanayii İhmal Edilemez”

Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (ANASİAD) Genel Başkanı Eyüp Kutlucan, Türkiye’de 2004-2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, bankaların imalat sanayiine yönelik kredileri yarı yarıya azaltırken, konut kredilerini ise iki...

“imalat Sanayii İhmal Edilemez”
Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (ANASİAD) Genel Başkanı Eyüp Kutlucan, Türkiye’de 2004-2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, bankaların imalat sanayiine yönelik kredileri yarı yarıya azaltırken, konut kredilerini ise iki katına çıkarmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan ANASİAD Genel Başkanı Eyüp Kutlucan, Türkiye’nin ham madde kaynaklarının yetersiz olduğunu, ekonominin büyüyebilmesinin tek yolunun katma değeri yüksek üretim yapmak olduğunu vurguladı. Türkiye’de imalat sanayinin gerilemesinin 2023 hedefleriyle çeliştiğini belirten Kutlucan, inşaat sektörüyle yapılan büyümenin sürdürülebilir olmadığını söyledi. ANASİAD olarak imalat sanayinin ekonomideki payının azalmasına öteden beri dikkat çektiklerini hatırlatan Kutlucan, “Bu durumdan Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan da muzdarip. O zaman hep birlikte imalat sanayiini geliştirecek tedbirleri almamız gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesi için imalat sanayinin mevcut büyüklüğünden çok ileriye taşınması gerektiğini belirten Kutlucan, “Sanayimizdeki verimliği arttırmamız gerekiyor. Bunu ileri teknoloji üreterek yapabiliriz. İşletmelerimizin Ar-Ge çalışmaları daha çok desteklenmeli, inovasyona ağırlık verilmeli ve yeni yatırımlarla imalat sanayimizi hızla geliştirilmelidir” diye konuştu.
İNŞAATA 1 TRİLYON 173 MİLYAR
Türkiye’de son 10 yılda 2013 fiyatlarıyla kamu dışındaki birikimli inşaat harcamalarının 768 milyar lirayı aştığını vurgulayan Eyüp Kutlucan, bu rakamın 2013 yılı gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 51’ine denk geldiğini belirtti. Kutlucan, kamu kesiminin 400 milyar lirayı aşan inşaat harcamaları da hesaba katıldığında, son 10 yılda Türkiye’nin inşaat yatırımlarına harcadığı paranın büyüklüğünün 2013 fiyatlarıyla 1 trilyon 170 milyar lirayı aştığına da dikkat çekti.
Söz konusu dönemde cari fiyatlarla yapılan hesaplamada GSYH’daki yüzde 179’luk büyümeye karşılık, inşaat sektöründeki büyümenin yüzde 205 olduğunu vurgulayan ANASİAD Genel Başkanı Kutlucan, “Bu dönemde kamunun inşaat harcamaları yüzde 391’lik oranla nominal GSYH büyümesinin iki katını geçti” dedi.
KREDİLER KONUT VE İNŞAATA GİDİYOR
Kutlucan, sanayinin dönüşmesi için finans sektörünün desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bankaların imalat sanayi yerine konuta destek verdiğini vurgulayan Kutlucan, 2004 yılında 8,2 milyar lira seviyesinde bulunan ticari krediler ve konut kredilerinin toplamının 2013 sonunda 196 milyar liraya ulaştığını belirtti. Buna karşılık aynı dönemde üretime dayalı ekonominin belkemiği kabul edilen imalat sanayiinin finansmanının hızla gerilediğini belirten Kutlucan, “2004 yılında yüzde 38,9 düzeyinde olan imalat sanayii kredilerinin, toplam kredi hacmi içindeki payı izleyen yıllarda düşüş gösterdi. 2006 yılında yüzde 30’un altına inen bu oran, 2010 yılında yüzde 24,4’e, 2013 yılı sonunda da yüzde 21,3’e geriledi. 2014 yılının temmuz ayı itibarıyla da yüzde 21’e düştü. Tüketim amaçlı kullanılan bireysel krediler de aynı dönemde 20 kat artarak 11 milyar liradan 226 milyar liraya yükselirken, bir başka üretim modeli olan tarım sektörüne verilen kredilerinin payı yüzde 4,1’den yüzde 3,1’e geriledi. Bu çarpık bir durumdur. Maalesef üretmeden tüketen bir ekonomi modeli oluşturduk. Bu tablonun hızla değişmesi gerekir” diye konuştu.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327