5 Dilde Eskişehir Tanıtım Filmi Güncellendi

5 Dilde Eskişehir Tanıtım Filmi Güncellendi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2012 yılında Eskişehir’in yatırım olanaklarının yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımcılara tanıtımında kullanılmak üzere hazırlanan tanıtım filminin güncellendiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, BEBKA’nın yatırım destek faaliyetlerinin en önemli öğesinin, bölgenin yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda BEBKA tarafından bölgenin yatırım imkanlarının ve potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak hazırlanmış olan basılı materyallere ilaveten bölgenin tanıtımı için etkili bir araç olarak tanıtım filmlerinin de hazırlandığı hatırlatılarak, ”Tanıtım filmi Eskişehir’in tarihi ve doğal değerlerinin yanı sıra, sanayi ve turizm alanındaki yatırım potansiyelini ve sosyal yaşam imkanlarını da anlatıyor. 2011 yılında Eskişehir için ilk defa hazırlanmış olan Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi güncellenerek, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde de seslendirildi. Böylece ulusal ve uluslararası alanda çok geniş bir yatırımcı kitlesine hitap edebilen Eskişehir, çok çeşitli bölge ve ülkelerden yatırımcıların ilgisine sunulmuş olacak” denildi.
Açıklamada, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Rusya gibi büyük pazarlara hitap eden birçok ihracatçı firmanın yer aldığı Eskişehir’de farklı dillerdeki tanıtım filmlerinin kullanılmasının önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilerek şöyle denildi:
“Bu amaçla tanıtım filminde havacılık, raylı sistemler, metal, makine, beyaz eşya, ve seramik başta olmak üzere, gıda, hazır giyim, mobilya ve cam gibi Eskişehir’de faal olan birçok sektörle ilgili önemli bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca filmde Eskişehir doğal, tarihi ve kültürel anlamdaki zenginlikleri ve marka değeriyle bir turizm destinasyonu olarak öne çıkmaktadır. Tanıtım filmi, Eskişehir’in seramik, raylı sistemler ve havacılık sektörlerindeki kümelenme gücü ve rekabetçiliğini, lojistik ve ulaşım imkânlarını ve yeni yatırımlardaki artan grafiğini bir bütün olarak yatırımcılara sunmaktadır. Hazırlanmış olan tanıtım filmleri ajansın internet sitelerinde ve sosyal medyada yayınlanacaktır. Ayrıca bölgenin tanıtımına yönelik olarak gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı tanıtım etkinliklerinde; katılım sağlanan diğer fuarlarda ve organizasyonlarda dağıtımı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra tanıtım filmleri çoğaltılarak, konu ile ilgisi olan paydaş kurum ve kuruluşlara yatırım olanaklarını tanıtmak üzere dağıtılacaktır.”