Borsadaki Bankalarının Toplam Aktiflikleri Yüzde 18 Arttı

Borsadaki  Bankalarının Toplam Aktiflikleri Yüzde 18 Arttı

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Borsa İstanbul’da İşlem Gören Mevduat Bankaları Haziran ayına ilişkin raporu yayımladı.
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Borsa İstanbul’da İşlem Gören Mevduat Bankaları Haziran ayına ilişkin raporu yayımladı. Buna göre; Haziran 2014 itibariyle, BIST’de işlem gören mevduat bankası sayısı 12 oldu. Bu bankalar, 8.410 şube ve 149.969 personel ile sektördeki şubelerin yüzde 76’sına sahipler ve personelin yüzde 75’ini istihdam etti.
BIST’de işlem gören mevduat bankalarının, Haziran 2014 itibariyle, sektör toplam aktifleri içindeki payı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 74 olurken, toplam krediler içindeki payı yüzde 77 ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 82 oldu.
BIST’DE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARINDAKİ GELİŞMELER
BIST’de işlem gören mevduat bankalarının toplam aktifleri, Haziran 2014 itibariyle bir yıl önceye göre yüzde 18 artarak, 1.283 milyar TL’ye yükseldi. 2014 yılının ilk yarısında likit aktifler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüdü. İlk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de para piyasasından alacaklar kalemindeki yüksek oranlı büyümenin devam ettiği görüldü. Aynı dönemde menkul değerler cüzdanı yüzde 8, krediler ise yüzde 18 oranında arttı. Kredi büyümesi bilanço büyümesi üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ederken, son alınan önlemlerin yansıması ile bir miktar yavaşladı.
Yıllık bazda bakıldığında, kredilerin toplam aktifler içindeki payı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan artarak yüzde 64 olarak gerçekleşti. Toplam kredilerin yüzde 1,1’i (9,4 milyar TL) bankanın dâhil olduğu risk grubuna ait oldu.
Takipteki kredilerin yıllık artış oranı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 22 olarak gerçekleşirken, özel karşılıkların artış oranı ise yüzde 25 oldu. 2013 yılı Haziran ayında yüzde 78 olan özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı 2014 yılı ilk yarısında yüzde 80’e yükseldi. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı (brüt) Haziran 2014 tarihine göre 0,1 puanlık sınırlı bir düşüş göstererek yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşti. TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında, yabancı para (YP) mevduatının TL karşılığı ise yüzde 29 oranında arttı. Toplam mevduatın yüzde 4’ü (28 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna ait oldu.
Mevduat dışı kaynaklar, toplam kaynakların yüzde 22’sini oluşturdu. 2014 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyümesi yüzde 4’e kadar gerileyen özkaynaklardaki artış hızı yüzde 13 seviyesine yükseldi. Böylece 2014 yılı Haziran ayı itibariyle BİST’de işlem gören mevduat bankalarının toplam özkaynakları 143 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Haziran 2014 itibariyle, YP aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 34, YP pasiflerin toplam pasifler içindeki payı ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde TL’nin değer kazanması YP varlıkların aktif ve pasifleri içindeki paylarının gerilemesine neden oldu.
2014 yılı ilk çeyrekte, BIST’de işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri yüzde 23’lük bir artış gösterirken, faiz giderleri yüzde 53 oranında arttı. Net faiz geliri ise yüzde 1 oranında geriledi.
2014 yılının ilk altı aylık bölümünde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 gerilemiş ve 8,6 milyar TL oldu Haziran 2014’de yıllık bazda özkaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 11,7seviyesinde gerçekleşti.
BİST’DE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARININ BİST İÇİNDEKİ YERİ
BIST’de işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Haziran 2014 itibariyle 570 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST’de işlem gören bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa değeri ise 175 milyar TL ile toplam piyasa değerinin yüzde 31’ini oluşturdu.