Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Şubat Ayında Azalma Gösterdi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Şubat Ayında Azalma Gösterdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu Şubat 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Şubat 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu şubatta 2023 sonuna kıyasla 394 milyon dolar azaldı. Böylece özel sektörün yurt dışı kredi borcu 163,4 milyar dolara düştü.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 782 milyon dolar azalarak 153,9 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 389 milyon dolar artarak 9,5 milyar dolara ulaştı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları şubatta 2023 sonuna göre 126 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1 milyar dolar yükselerek 15,8 milyar dolara ulaştı. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 152 milyon dolar azaldı.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 18 milyon dolar geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 35,4'ü avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 3,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,3'ünü dolar, yüzde 28'ini avro, yüzde 21,8'ini Türk lirası ve yüzde 4,9'unu diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,8'i finansal kuruluşlara, yüzde 62,2'si finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 73,1'i finansal kuruluşlara ve yüzde 26,9'u finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 49,7 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.