Kayseri’de Bıçak Taşımak Yasaklandı

Kayseri’de Bıçak Taşımak Yasaklandı

Kayseri Valiliği, son günlerde meydana gelen cinayet ve adam yaralama olayları sonrasında yayımladığı bir genelde her türlü kesici alet ve ateşli silahların taşınmasının yasaklandığını, yasağa uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde son zamanlarda artan yaralama ve öldürme olaylarının genellikle her türlü kesici ve delici aletlerin kullanılarak gerçekleştirildiğini istatistikler doğrulamaktadır.
Özellikle sabıkalı kişilerin mutlaka bıçak taşıdıkları ve bunları da en basitinden teşhir ederek toplumda korku ve paniğe neden oldukları tespit edilmiştir.
Çeşitli nedenlerden dolayı okul öğrencilerinde de bıçak, kesici ve delici alet taşıma özentisi bir gerçek olup, ilköğretim seviyelerine kadar inme eğilimindedir.
Kötü niyetli kişiler mevzuat yetersizliğini ve lehine olan durumları suiistimal etmektedirler. Bu nedenle İl Merkezi ve İlçelerde bıçakla yaralama ve öldürme olaylarının önlenmesi ve Kamu Güvenliğinin korunması amacıyla:
1-Tek ve çift ağızlı bıçaklar ile saldırı ve savunmada kullanılan sivri uçlu her türlü kesici ve delici aletlerin 2521 (Avda ve Sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanun) Sayılı kanun hükümlerine göre ruhsatlandırılan iş yerleri dışında nerede olursa olsun seyyar veya tabla üzerinde sergilenmesi ve satışının;
2-Yukarıdaki vasıflara haiz bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan veya ev gereci olan bıçak ve benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının ise, 01/06/1991 tarih ve 20888 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21/03/1991 tarih ve 1991/1779 karar sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 54. Maddesindeki esaslara göre, meskun mahalde veya şehir içinde, bavul, valiz takım veya el çantalarında, çuval, bez, torba veya ambalajlarda, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin dışında her ne suretle olursa olsun taşınmasının;
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereği ilimiz genelinde yasaklanmasını, aksine hareket edenler hakkında fiil aykırı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine muhalefetten işlem yapılarak öngörülen idari para cezasının uygulanmasını, kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşya hakkında Kabahatler Kanununun 18. maddesine göre işlem yapılacaktır” uyarısında bulunuldu.