Oyak İnşaat’in Özelleştirilmesine Onay

Oyak İnşaat’in Özelleştirilmesine Onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Oyak İnşaat’taki yüzde 25 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hissesinin 12.8 milyon lira bedelle özelleştirilmesini onayladı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Oyak İnşaat’taki yüzde 25 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hissesinin 12.8 milyon lira bedelle özelleştirilmesini onayladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, ÖYK, Oyak İnşaat sermayesinde bulunan yüzde 25 SGK hissesinin 12.8 milyon TL bedelle en yüksek teklif sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) satılmasını onayladı. Kararda şu ifadelere yer verildi;
"Kurulumuzun 30/11/2010 tarih, 2010/101 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun OYAK İnşaat A.Ş. (Şirket) sermayesinde bulunan % 25 oranındaki iştirak hissesinin “satış” suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
SGK adına kayıtlı, Şirket sermayesinde bulunan hissenin 12.820.000.- (onikimilyonsekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ordu Yardımlaşma Kurumu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.810.000.- (onikimilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, Satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir."