Alzheimer Organ Nakli İle Bulaşabiliyor

Alzheimer Organ Nakli İle Bulaşabiliyor
Son yapılan bir araştırma, şaşırtıcı bir bulguyu ortaya koyarak Alzheimer hastalığının organ nakli olan hastalar aracılığıyla da yayılabileceğini öne sürüyor.

Kanada'nın British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, ailesel Alzheimer hastalığına sahip donörlerin kemik iliğinden nakledilen fareler üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, Alzheimer hastalığının fareler aracılığıyla yayılabileceğini açıkladılar.

Bu tip, ailelerden geçen tek bir genetik mutasyondan kaynaklanıyor ve Alzheimer'ın bu formuna sahip hastalar, plaklara dönüşebilen ve beyni bozabilen amiloid öncü protein (APP) geninin hatalı bir versiyonunu taşıyorlar.

Bu çalışma, Alzheimer hastalığının sürecinin ilk kez merkezi sinir sisteminin dışında başladığını ve daha sonra beyne ilerleyerek Alzheimer hastalığına bağlı bilişsel gerilemeye neden olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, farelerin altı aylıktan itibaren bilişsel gerileme belirtileri gösterdiğini buldu; bu oran, nakil yapılmayanların neredeyse yarısı kadardı.

Tarama Çağrısı

alzheimer-organ-nakli2.jpg

Araştırmanın yazarları, hastalığın yayılmasını önlemek için kan, doku ve organ bağışçılarının Alzheimer açısından taranması çağrısında bulundu. Ancak bu bulguların insanlarda da aynı etkiye sahip olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladılar.

British Columbia Üniversitesi'nden kıdemli çalışma yazarı ve immünolog Dr. Wilfred Jefferies, “Bu, Alzheimer'ın, beynin dışında ifade edilen amiloidlerin merkezi sinir sistemi patolojisine katkıda bulunduğu sistemik bir hastalık olduğu fikrini destekliyor.” şeklinde konuştu.

Dr. Jefferies, "Bu mekanizmayı keşfetmeye devam ettikçe, kan, organ ve doku nakillerinin yanı sıra insan kaynaklı kök hücrelerin transferinde kullanılan donörler üzerinde çok daha iyi kontrollere ve taramalara ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Alzheimer hastalığı buzdağının görünen kısmı olabilir." dedi.

Şimdiye kadar herhangi bir Alzheimer vakasının organ veya kemik iliği bağışıyla bağlantılı olup olmadığı kesin bir şekilde tespit edilmedi.

Kök Hücre Raporları dergisinde yeni çalışma perşembe günü yayınlandı.