Anti-Diyabetik İlaçlar Beyin Kanseri Riskini Azaltabilir

Anti-Diyabetik İlaçlar Beyin Kanseri Riskini Azaltabilir

Bristol Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada, anti-diyabetik ilaçların; özellikle glitazonlar olarak bilinen ilaçların, uzun süreli kullanımının birincil ve ikincil beyin kanseri riskini azaltabileceği belirlendi. BMJ Open'da yayınlanan çalışma, glitazonların beyin tümörlerinin gelişimini hafifletebileceği ve yeni kanser önleme stratejilerine kapı aralayabileceği konusunda umut veriyor. Bristol Üniversitesi Beyin Tümörü Araştırma Merkezi Başkanı ve Nöropatoloji Profesörü Kathirda Kurian, glitazonların potansiyel olarak diyabetik hastalarda ve diğer hastalarda primer beyin tümörleri ile beyin metastazını önleyebileceğini ifade etti. Glitazonların, özellikle glioma gibi birincil beyin tümörlerinin gelişimini engelleyebilecek yolları anlamak için kullanılabileceğini belirtti. Glitazonlar, insülin duyarlılığını artırma yetenekleri nedeniyle uzun süredir diyabet tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak yeni araştırma bu ilaçların sadece glisemik kontrolle sınırlı olmadığını, beyin kanseri riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Özellikle ikincil tümör riski yüksek olan kanser hastalarında, glitazonların beyin metastazını önlemek için yeniden kullanılması değerlendiriliyor. Araştırma ekibi, 2000'den 2016'ya kadar Birleşik Krallık'taki birinci basamak bakım kayıtlarını inceledi. 7.000'den fazla kişinin verilerini analiz ederek, diyabetik hastalarda uzun süreli glitazon kullanımı ile hem birincil hem de ikincil beyin tümörleri riskinde anlamlı bir azalma tespit ettiler. Bu koruyucu etki, hiperlipidemi tedavisinde kullanılan fibratlar gibi başka bir ilaç sınıfında gözlenmedi. Araştırmacılar, bulguların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgularken daha büyük veri kümelerinin kullanılması ve kan şekeri kontrolü gibi potansiyel kafa karıştırıcı faktörlerin daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çektiler.