Türkiye’de En Çok Böbrek Nakli Yapılıyor

Türkiye’de En Çok Böbrek Nakli Yapılıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye’de organ bağışının yetersiz olduğunu, ülkede en çok nakledilen organın böbrek olduğunu söyledi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın organlarının milyonda 4 olduğunu ifade ederek, organ bağışının yetersiz olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ülkemizdeki organ bağışı yetersizliğini göz önüne sermek için Avrupa’da en fazla organ bağışının yapıldığı İspanya’yı göz önüne almak gerekirse İspanya’da her yıl milyon nüfus başına 35 tane beyin ölümlü hastanın organları bağışlanmaktadır. Dolayısıyla beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın 6-7 organı, nakil bekleyen 6-7 kişiye nakledilmektedir ve bu 6-7 kişi hayata yeniden dönmektedir. Normal yaşantısını sürdürmektedir. Ülkemizde ise milyon nüfus başına her yıl sadece 4 beyin ölümlü hastanın organları bağışlanmaktadır. Dolayısıyla İspanya ile karşılaştırıldığında ülkemizdeki organ bağışının ne kadar yetersiz olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle ne yapıp yapıp organ bağışının artırılması gerekir” dedi.
Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşen hastaya oranla canlı nakilin daha çok yapıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Yeterli organ bağışı yapılmadığı için beyin ölümlü hastalardan alınan organlar yerine maalesef ülkemizde canlı verilerden alınan organlardan nakil yapılmaktadır. Aslında doğrusu İspanya’da olduğu gibi beyin ölümlü hastalardan alınan organlardan nakil yapmaktır ama beyin ölümlü hastalardan organ temin edilemediği için zorunluluktan dolayı hastalar canlı vericilerden alınan alınan organlarla hayata kavuşmaktadır” diye konuştu.
Türkiye’de 21 binin üzerinde hastanın organ nakli beklediğini dile getiren Yılmaz, “Ülkemizde şu anda 21 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta var. Kayseri’de ise 600’ün üzerinde organ nakli bekleyen hasta var. Sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de organ bağışları yetersiz. Kayseri’de organ bağışının en az yapıldığı şehirlerden bir tanesi. Ülkemizde sadece Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmaktadır. Şehir olarak da en fazla Antalya, İzmir ve İstanbul’da beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmaktadır. Ülkemizde 81 ilimiz var ve bu 81 ilin sadece 29’unda organ bağışı yapılmaktadır. Özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde organ bağışı çok yetersizdir. Dolayısıyla organ bağışının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
EN FAZLA NAKİL BEKLEYEN BÖBREK HASTALARI
Ülkede en fazla nakil yapılan organın böbrek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Ülkemizde, dünyada ve Kayseri’de en fazla nakil bekleyen hasta böbrek hastaları. En fazla nakil yapılan nakillerin başında da böbrek nakli gelmektedir. İkinci sırada karaciğer nakli bekleyen hastalar var. Daha sonra kalp, akciğer ve diğer nakiller yapılmaktadır" dedi.
Türkiye’de organ bağışının yetersiz olmasının ana sebeplerinden bir tanesi vatandaşların organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması olduğunu gösteren Yılmaz, “İnsanımızın organ bağışına olan duyarlılık seviyesini yükseltemiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar, bir gün bizim de organa ihtiyacımız olabilir. O yüzden nakil bekleyen hastaların yerine kendimizi koymamız, yani empati yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde organ bağışının yukarıya çıkması için bu empati düşüncesinin yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.