Bursa dünyaya uçak satacak

Bursa dünyaya uçak satacak

Marmara Belediyeler Birliği tarafından İzmir’de düzenlenen Başkanlar Zirvesi’nde konuşan Bursa Büyükşehir ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe, “Bursa’da başlattığımız tramvay, raylı sistem araçları, metro gibi üretimlerle birlikte büyük tasarruf sağlanıyor. İki tane stadyum parasını yaptırdığımız 72 tane vagondan kazanmış oluyoruz. Artık Bursamız'da uçak fabrikası var. Artık Avrupa’ya, dünyaya uçak satan bir işletmemiz var” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Bölgesi’ndeki belediye başkanlarının katılımıyla İzmir’de Başkanlar Zirvesi’ni düzenledi. Zirvede, Bursa Büyükşehir ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu açılış konuşmalarını yaparken, program Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Potansiyeli Performansa Çeviren Lider” başlıklı konuşması ve Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Erbıyık’ın “Sağlıklı Yönetici, Mutlu Toplum” başlıklı bir sunumu ile devam etti. 14 Şubat’a kadar sürecek olan Başkanlar Zirvesi’nde konuşan Bursa Büyükşehir ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe, artık dünyaya, ülkelerden ziyade şehirlerin yön verdiğini belirterek “Şehirlerimizin her alanda gelişmesi artık belediyelerle birlikte oluyor. Turizm ve sanayinin yanı sıra sanayide bile gelişme konusunda artık belediyeler öncülük yapıyor.

Bursa’da başlattığımız tramvay, raylı sistem araçları, metro gibi üretimlerle birlikte büyük tasarruf sağlanıyor. Bu tasarruflar hem şehrimiz, hem de ülkemiz açısından sağlanmış oldu. Şuanda sadece yaptırdığımız 72 vagondan tasarrufumuz 430 milyonu aşıyor. İki tane stadyum parasını yaptırdığımız 72 tane vagondan kazanmış oluyoruz. Türkiye’nin bundan kazandığı milyarlarca dolar. Geçtiğimiz hafta Berlin’de yeni bir sözleşmeye imza attık. Artık Bursamızda uçak fabrikası var. Artık Avrupa’ya, dünyaya uçak satan bir işletmemiz var. Türkiye bu yerel yönetimlerin vizyonu ve önceliği sayesinde bu tür sanayilere de girmiş oldu. Güçlü şehirlerle birlikte güçlü bir Türkiye de oluşmuş oluyor” diye konuştu.

“ARTIK SURİYELİ BARINDIRMAYAN KENTİMİZ YOK”

Konuşmasında, Türkiye’deki mülteci sorununa değinen Altepe, şunları söyledi: “Uzun bir döneme yayılacak sağlam, kararlı adımlar atmaya başladık. Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde Göç Politikaları Atölyesi’ni kurduk. Bu atölyenin amacı, göç ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak, üye belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak, belediyeler ile valiliklerin işbirliği içerisinde projeler yürütmesine yardımcı olmaktır. Bugün itibarıyla Türkiye’deki Suriyelilerin sadece yüzde 10’u kamplarda yaşamaktadır. Yoğunluk değişse de artık Suriyeli barındırmayan kentimiz yok. Türkiye'de 3 milyona yakın sığınmacı var. Dünya istatistiklerine göre bu insanların yüzde 70'i, ülkelerindeki sorun bitse de geri dönmeyecekler.”

II. ULUSLARARASI ÇOCUKLARIN ŞEHRİ KONGRESİ YAPILACAK

Kasım ayında İstanbul’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içerisinde Göç Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Altepe, çalıştay hakkında bilgi verdi. Şehir Politikaları Merkezi’nin düzenleyeceği II. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi’nde de göçmen çocuk ve şehir ilişkisinin ele alınacağını kaydeden Altepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef çocuklar, Suriye'deki savaşın en büyük mağduru olmaya devam ediyor. Ülkemizde mümkün olan en iyi koşullarda misafir edilen Suriyeli çocuklar, bir yandan eğitim hayatlarına ara vermeden devam ederken, diğer yandan da psikolojik destek alıyor. Bugün itibarıyla, Türkiye’de 310 bin Suriyeli çocuk eğitime alındı.

Aslında 620 bin civarında Suriyeli çocuğun eğitime ihtiyacı var. Esasen, çocuklara ilişkin tartışılması gereken pek çok önemli konu mevcut. Eğitim bunlardan sadece bir tanesini oluşturuyor. Kongremiz iki ayaklı olacak. 19 Nisan’da Balıkesir Çocuk Köyü'nde yerel yönetim çalıştayları ve çocuk şenliği yapılacak; 30 Nisan’da İstanbul’da kongreyi uluslararası katılımcılarla beraber gerçekleştireceğiz. UNICEF ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin uluslararası alanda iş ortağımız olacağı kongremizde tüm belediyelerimiz; çocuk ve şehir ilişkisine yönelik çalışmalarını stantlarda sunma imkanı bulacaklar.”

5 MASTER 5 DOKTORA TEZİNE DESTEK

Birliğin faaliyetlerini anlatmaya devam eden Altepe, “Merkezimin ürettiği bir başka değer de Şehir&Toplum dergisi. Şehir&Toplum dergisi, Osmanlı'nın payitahtları İstanbul, Bursa’yı ve Edirne’yi ele aldı” dedi. Yerel yönetim ve şehircilik alanlarında, hizmetlerin iyileştirilmesi ve karşılaşılan problemlerin çözülmesine yardımcı olmak üzere yapılacak 5 master ve 5 doktor tezini de destekleyeceklerini ifade eden Altepe, bu destekten birlik üyesi illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin de faydalanabileceğini söyledi. Başvuruların nihai değerlendirmesinin birliğin encümeni tarafından yapılacağını, destek verilmesi uygun görülen tez sahiplerinin de sözleşmeye davet edileceğini kaydeden Altepe, “Destek miktarı her bir doktora tezi için 12 bin 500 TL, her bir yüksek lisans tezi için 5 bin TL olarak belirlendi” diye konuştu.

ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl altıncısı düzenlenecek Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri ile örnek projeleri çeşitli kategorilerde ödüllendireceklerini kaydeden Altepe, kategorilerin ise afet yönetimi, imar, şehircilik ve estetik, kurumsal yönetim ve gelişim, kültür ve sanat, toplum düzeni ve sosyal hizmetler, ulaşım ve altyapı hizmetleri, yeşil alan ve çevre yönetimi hizmetleri ile Ar-Ge ve inovasyon olduğunu söyledi. Altepe, Altın Karınca Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez verilecek Turgut Cansever Özel Ödülü, Tabiata Saygı Özel Ödülü ve Tarihe Saygı Özel Ödülü ile medeniyetlerin hem beşiği hem de ilerleme kaynağı olan şehirleri özenle ve hassasiyetle yoğuran projeleri de teşvik edeceklerini belirtti.

AFET YÖNETİMİ

Şehirleri inşa etmek için belediyeler olarak sürekli gündemde tutulması gereken konulardan birinin de afet yönetimi olduğunu vurgulayan Altepe, “Afet öncesinde, afet anında ve sonrasında almamız gereken birçok tedbir var ama bunun yanında, belediyeler arasında insan gücü ve teknoloji alanında dayanışma, örgütlenme ve acil durum planlaması yapılması büyük önem arz ediyor. Marmara Belediyeler Birliği, bu bağlamda kritik bir konumda sahiptir. Bir önceki meclis toplantımızda bize verdiğiniz yetki ile birliğin encümeni olarak herhangi bir afet durumunda hızlıca hareket edebilmek adına üye belediyelerimiz arasında bir görevlendirme çalışması yaptık. Hazırlanmakta olan afet ve acil durum eylem planı kapsamında herhangi bir afet durumunda verimli, etkili ve israfı önleyici bir görevlendirme yapılmasına özellikle özen gösterdik” dedi.

TUNA-KARADENİZ-MARMARA İLİŞKİSİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu tarafından mayıs ayında düzenlenecek bir çalıştayda belediyelerin hukuki sorunlarının ve bu konularda yasal değişiklik taleplerinin değerlendirileceğini kaydeden Altepe, 5 Mayıs’ta düzenleyecekleri Yerel Yönetim Finans Zirvesi ile de yurtiçi ve yurtdışından önemli bankaların ve finans kuruluşlarının yöneticilerini bir araya getireceklerini söyledi. Altepe, çevre ile ilgili yapacakları faaliyetlerden de şöyle söz etti: “10 ülkeden geçerek Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’nin Marmara Denizi’ni ne ölçüde etkilediğini tartışmak istiyoruz. 19 ülkenin paylaştığı, farklı kültürlere sahip, farklı dilleri konuşan 81 milyon insanın yaşadığı Tuna Havzası ve bu havzanın yeryüzünde görünür tarafı, 10 ülkeden geçen, Avrupa’nın en uzun ikinci nehri Tuna Nehri tüm dünya için önem taşımaktadır.

Bu önem Tuna Nehri’nin döküldüğü Karadeniz’e 1778 kilometre sınırı olan ve döküldüğü noktanın hemen güneyinde Marmara Denizi’ne açılan bir boğaza sahip Türkiye için daha üst seviyededir. Türkiye her ne kadar, Tuna Havzası’nda yer almıyor olsa da coğrafik ilişkiler dolayısıyla Tuna Havzası’ndaki hemen her değişiklikten gerek Karadeniz, gerekse Marmara Denizi bağlamında etkilenmektedir. Bu konuyu tüm paydaşların, yani Tuna Nehri’nin içinden geçtiği ülkelerden uzmanların ve yetkilerin de katılacağı bir uluslararası çalıştayda masaya yatıracağız. 13-16 Nisan 2016 tarihlerinde Tuna-Karadeniz-Marmara İlişkisi Uluslararası Çalıştayı Bursa'da geçekleştirilecek. Bu çalıştayda Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS ve Tuna Su Programı gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte hareket edilecek.”

EĞİTİM FAALİYETLERİNİ ANLATTI

24 Şubat tarihinde Bölgesel Çevre Merkezi ile birlikte İstanbul'da "Belediyelerin Çevre Sorunları" başlıklı bir çalıştay gerçekleştireceklerini ifade eden Altepe, Çevre Platformu’nun da periyodik olarak bir araya gelmeye devam ettiğini kaydetti. Eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Altepe, sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılında bin 800 saat eğitim verdik. Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi 2015 yılında iki sertifikalı eğitim programını tamamladı. Öte yandan teknolojinin sunduğu uçsuz bucaksız fırsat ve konforla birlikte dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Dünyada artık yaşayan insan sayısından daha fazla sayıda mobil cihaz mevcuttur.

Ülkemizde 40 milyon aktif sosyal medya hesabı var. Yerel yönetim çalışanlarının zamanın ruhunu etraflıca kavrayabilmeleri için Yerel Yönetim Akademisi altında Dijital Hayat Sertifika Programı’nı başlattık. 16 hafta süren program ilk mezunlarını verdi. Programda siber kültürden internet hukukuna, yeni medya okuryazarlığından nesnelerin internetine pek çok konu alanında uzman isimler tarafından anlatılıyor. Yerel yönetimlerin bu dijital devrim trenini kaçırmayacaklarına olan inancım tamdır.”

İNGİLİZCE EĞİTİMLERİ

Marmara Belediyeler Birliği üyelerinin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu Yerel Yönetim Akademisi’nin eğitimlerinden birinin de Kamu Mali Yönetimi Eğitim Programı olduğunu söyleyen Altepe, sözlerini şöyle tamamladı: “29 Mayıs Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz İngilizce dil eğitimlerimiz İstanbul’da devam ederken; yakın zamanda Marmara Bölgesi’ndeki diğer üniversitelerle de işbirliğine giderek İstanbul dışındaki illerde de dil eğitimini yaygınlaştıracağız. Marmara Belediyeler Birliği, üyelerinden aldığı güçle değer ve hizmet üretmeye devam edecek. Sizlerin katkı ve destekleri bizler için son derece önemli. Birlik olmanın verdiği güç, bizi ayakta tutuyor.”