Bursa'da Yeni Keşfedilen Fay Hattı 7.3 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir

Bursa'da Yeni Keşfedilen Fay Hattı 7.3 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ortak araştırmada, Bursa'da 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip bir fay hattı keşfedildi. Bursa'da yapılan yeni bir araştırmada, daha önce bilinmeyen ve haritalarda yer almayan Kayapa-Yenişehir Fayı'nın varlığı ortaya çıkarıldı. Bu fay hattının, şehir merkezine 100. Yıl Atatürk Stadyumu ile Şehir Hastanesi arasından geçtiği belirlendi. Fay hattının potansiyel olarak 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ortak araştırmasında, Bursa'da yeni keşfedilen fay hattı incelendi. Kayapa’dan Yenişehir'e kadar olan 25 farklı noktada sismik ölçümler alındı. Bu ölçümler sonucunda, daha önce bilinmeyen 95 kilometre uzunluğunda ve 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek potansiyele sahip aktif bir fay hattının varlığı tespit edildi. Fay hattının haritası çıkarılarak, yeraltında fay hattının geçtiği yerler tespit edildi. Fay, batı kesiminde Kayapa bölgesinden Bursa Ovası’na, doğu kesiminde ise Yenişehir'e uzanan iki koldan oluşuyor. Fay hattı, şehir merkezinden 100. Yıl Atatürk Stadyumu ile Bursa Şehir Hastanesi arasından geçerek devam ediyor. Fay hattının Yenişehir bölümünde, tarihsel kayıtlara göre en son hasar veren depremin 1400 yılında olduğu belirtildi. Bu bölümdeki fay hattında 624 yıldır bir kırılma olmadığı ifade ediliyor. Fay üzerindeki kayma hızı yılda maksimum 8.8 milimetre, minimum 3.0 milimetre olarak değerlendiriliyor. Bu verilere dayanarak, KYF batı bölümünün günümüzde 6.5-6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceği, doğu bölümünün ise 6.9-7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği öne çıkarıldı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Engin Er, fay hattının alüvyon zemini altında bulunduğunu ve detaylı bir çalışma olmadan keşfedilemeyeceğini belirtti. Alüvyon zeminin depremin etkisini büyüttüğünü ifade eden Er, Bursa Ovası'nda 700 metreye varan alüvyonal zeminin bulunduğunu ve bu zeminin depremi büyütme özelliğine sahip olduğunu aktardı. Engin Er ayrıca Yenişehir Ovası'ndaki son depremin 1400 yılında meydana geldiğini ve bu bölgede 624 yıllık bir suskunluğun olduğunu vurgulayarak, biriken kayma miktarının 5,4 metre olduğunu ve fay hattının 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Fay hattının Bursa'da birçok ilçeyi etkilediğini belirten Er, şu anda Bursa'da fay hattı üzerine bina yapmanın herhangi bir sakıncasının olmadığını, ancak kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yeni bilgiler ışığında yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca afet risklerinin haritalarda belirtilmediği ve Bursa'da mikrobölgeleme çalışmalarının yapılmadığına dikkat çekti.