Bursalı çalışan annelere müjde!

Bursalı çalışan annelere müjde!

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında seçilen pilot illerden Bursa, İzmiR ve Antalya'da hedeflenen 5 bin aileye ulaşılamadı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında yürütülen müzakereler neticesinde, kayıt sayısını artırmaya yönelik bir eylem planı hayat geçirilecek. Başvuru koşullarını taşıyan annelerin projeden yararlanmak üzere www.sgk.gov.tr adresindeki 'Evde Çocuk Bakımı Projesi Ön Başvuru' linkinden başvuru yapabilecekler.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi konusunda yapılan projedeki şartlarda yapılan iyileştirmeler ise şöyle açıklandı:
"Projeden yararlanabilmek için annenin taşıması gereken şartlardan biri olan faydalanıcının kazancının asgari ücretin iki katından az olması gerektiği kuralının uygulamasında, bundan böyle kişi adına kuruma bildirilen en son aydaki prime esas kazanca (PEK) değil, bildirilen son bir senedeki ortalama prime esas kazanca bakılacaktır. Şimdiye kadar kaydı alınıp PEK kontrolü yapılanlara ise lehe olan hüküm uygulanacaktır."

Projeden yararlanan annelere de iyileştire yapıldığını ifade eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, "Yeni doğan çocuğu için tekrar doğum iznine ayrılanlar sistemden çıkartılmayacak. Bu kişiler doğum izninde oldukları süre boyunca ödeme almadan pasif listede bekletilecektir. Faydalanıcı anneler büyük çocukları üzerine yaptırdıkları proje kaydını daha küçük yaştaki çocukları üzerine değiştirebilecekler. İl bazında faydalanıcı sayısı kadar olan yedek liste kotaları da kaldırıldı. Bu kapsamda proje süresince ön kayıtlar sürekli açık tutulacak ve kaydı yapılanlar yedek listelere alınacaktır. Ancak yedek listelere alınan kişilerin tamamına kesin kayıt yapılamayacağı gibi kesin kayıt kotaları ise Antalya için bin 500, Bursa ve İzmir için ise bin 750 kişi ile sınırlı olacaktır. Ancak, kesin kayıt listelerinde yer alıp proje süresince hakkını kaybeden annelerin yerine kayıt tarihi ve sırasına göre belirli aralıklarla yedek listelerden geçiş sağlanacaktır" dedi.

Çocuk bakımı, proje ofisi bilgilendirilmek kaydıyla, bakıcının evinde de yapılabileceğini belirten Karaca, "Ücretli doğum iznindeki anneler, kayıtları izin sonrası yapılmak üzere pasif listeye alınacaklar. Anneler doğum izninin bitişini takip eden ay içerisinde başvurmaları, bakıcı istihdam etmeleri ve çalışma hayatına aktif olarak dönmeleri halinde hibeden yararlanmaya başlayacaklardır. Ücretsiz doğum iznindeki anneler ise kayıtları izin sonrası yapılmak üzere öncelikliler listesine alınacak ve kayıt sıraları geldiğinde yedek listelerden önce işlem göreceklerdir. Proje faydalanıcısı annelerden uzun süreli rapor alanlar, ilk kayıt anında uzun süreli raporlu olanlar alacakları 30 günü geçen raporları için ilgili proje ofisini 15 gün içerisinde bilgilendireceklerdir. Aksi halde kendilerine ödeme yapılmayacaktır" diye konuştu.

Faydalanıcı annelerin sertifikalı bakıcı istihdam etmeleri halinde 300 avro yerine 390 avro alması şeklindeki ekstra teşvik devam edeceğine dikkat çeken Karaca, "Bu kapsamdaki sertifikaların 0-3 yaş grubunu kapsayan çocuk gelişimi sertifikası olması beklenmektedir. Lise ya da üniversitede çocuk gelişimi üzerine eğitim görenlerin diplomaları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Çocuk bakıcılarında aranan en az ilkokul mezunu olma şartı açısından, ilkokul diploması ile eşdeğer olan ve Halk Eğitim Merkezlerince verilen 2. Kademe Okuma Yazma Kursu Sertifikası da bu kapsamda değerlendirilerek kabul edilecektir" şeklinde konuştu.