Cargill'e mahkemeden büyük şok! İptal edildi

Cargill'e mahkemeden büyük şok! İptal edildi

Bursa'nın Orhangazi ile İznik ilçeleri arasına kurulan Cargill tesislerinin imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Karar gereği kaçak duruma düşen tesislerin bir an önce yıkılması isteniyor.

Birinci sınıf tarım arazisine hukuksuz yollarla kurulduğu iddiasıyla hakkında çeşitli davalar açılan Cargill fabrikasıyla ilgili 27 yıldır devam eden dava sürecinde mahkeme önemli bir karara daha imza attı. Bursa 2. İdare Mahkemesi, Cargill tesisinin ruhsatına dayanak oluşturan imar planlarını iptal etti. Bursa Barosu öncülüğündeki davacılar, karar gereği 'kaçak' durumuna düşen tesisin yıkılması için başvuru yaptı.

Konuyla alakalı Bursa Akademik Odalar Birliğinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamayı, Bursa Barosu adına davayı takip eden Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Erol Çiçek yaptı. Çiçek, 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali üzerine, dava konusu edilen Cargill'e ait 3 adet ruhsatın, hukuki dayanağı kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu. “Bu durumda mevcut tesislerin de hiçbir hukuki dayanağı kalmamıştır” diyen Erol, “Bursa Valiliği ve Orhangazi Belediyesinden verilen yapı kullanım, çalışma izin ve ruhsatlarının iptaliyle hukuki dayanağı kalmayan tesisin mühürlenerek çalışmasının durdurulması ve yıkılması talep edilmiştir. AİHM Cargill kararında, sürecin tamamının hukuka aykırı olduğunu, yargı kararlarının uygulanmadığını, bunun da hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu tespitini yapmıştır. Bu karar sonrası Cargill süreci Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 'yoğunlaştırılmış izleme'ye alınmıştır. Uzun dönemde Türkiye'nin kararları uygulamamakta ısrarcı olduğu kanaatine varılırsa, meselenin bir 'ihlal' prosedürü altında tekrar AİHM önüne getirilmesi mümkün olabilecektir" dedi.

Açıklamada, küresel ısınmanın, biyoçeşitlilik kaybı, toprak ve su kirliliği ve kıtlığı ile gıda güvenliğini de tehdit ederken, DSİ verilerine göre Cargill'in yılda 1 milyon 458 bin metreküp su kullandığı, bu suyun 120 ila 155 metre derinlikten, stratejik yeraltı sularından çektiğine işaret edildi.