Hamamlar şehri Bursa

Hamamlar şehri Bursa

Bursa’da bulunan tarihi hamamların bir çoğu yıkık vaziyetteyken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılıp, kültür merkezi olarak ilk günkü ihtişamıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Bursa’da bulunan 35 hamamdan bazıları şunlar: Orhan Gazi’nin 1339 yılında yaptırdığı Orhangazi Hamamı, bugün Aynalı Çarşı olarak anılıyor. Yıldırım Külliyesi içindeki Yıldırım Hamamı, 1390 yılında Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldı. Bu yapı günümüzde hamam olarak hizmet veriyor. Muradiye Medresesi'nin batısındaki Muradiye Hamamı, 1425 yılında Sultan 2. Murad tarafından yaptırıldı. Günümüzde engelli gelişim merkezi olarak kullanılıyor. Yeşil Türbe’nin batısında bulunan Yeşil Hamamı'nı Fatih Sultan Mehmed döneminde Köse Ali Paşa yaptırdı. Hamam günümüzde hediyelik eşya dükkanı olarak kullanılıyor. Emir Sultan Külliyesi'nin güneyinde bulunan Emir Sultan Hamamı dikdörtgen planlı tek hamam. Tarihi hamam BUSMEK kurslarına ev sahipliği yapıyor.

BURSA’NIN ÇARŞI HAMAMLARI
Bursa’nın ilk büyük hamamı olan Nalıncılar Hamamı, Hüdavendigar, Galle Pazarı, Tahıl pazarı isimleriyle de anılıyor. 1. Murad tarafından yapılan Nalıncılar Hamamı, günümüzde alışveriş merkezi olarak hizmet veriyor. Eyne Bey tarafından 1674 tarihinde yaptırılan İnebey Hamamı halen hamam olarak hizmet veriyor. Yıldırım Beyazıd'ın 1400 yılında inşa ettirip Ulucami’ye vakfettiği Şengül Hamamı, 1930’lu yıllara kadar hizmet verdi. Bu hamam günümüzde Gümüşçüler Çarşısı olarak hizmet veriyor. Reyhan Caddesi üzerinde yer alan Reyhan Hamamı, Sultan 2. Murad’ın harem ağalarından Reyhan Paşa tarafından Yenişehir’deki zaviyesine gelir getirmesi için inşaat ettirildi. Bugün Yeşilay tarafından kullanılıyor. Cumhuriyet Caddesi'nde Sultan 2. Murad tarafından inşa ettirilen Tavuk Pazarı Hamamı Bursa’nın en süslü hamamı. 1903 yılında bir kısmı yol yapım çalışması için yıkılan hamam günümüzde giyim çarşısı olarak hizmete devam ediyor.

15. yüzyılda Sultan 2. Murad devri devlet adamlarından Amasyalı Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından aynı adlı camiye vakıf olarak inşa ettirilen Kayıhan Hamamı bugün restoran olarak hizmet veriyor. 15. yüzyılda Çakır Ağa tarafından yaptırılan Çakır Ağa Hamamı hala hamam olarak faaliyetine devam ediyor. Perşembe hamamı da denilen Kadı Hamamı, 1490 yılında Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul Haydar’daki camii ve medresesine gelir getirmesi için yaptırıldı. Hamam bugün çarşı olarak hizmet veriyor. Bat Pazarının bulunduğu yerde bulunan Davutpaşa Hamamı, 1485 yılında Sultan 2. Beyazıt’ın sadrazamı Davut Paşa tarafından yaptırıldı. Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen hamam bugün mobilya dükkanı olarak hizmetine devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi’nin Alancık Caddesi ile kesiştiği köşede yer alan Dayıoğlu Hamamı 1604 yılında yaptırıldı. Günümüzde ise hamam olarak hizmet veriyor.

BURSA’DA KAPLICALAR
Bursa’nın Çekirge semtinde bulunan Eski Kaplıca, Bursa’nın en büyük ve eski kaplıcası olarak biliniyor. 1389 yılında Sultan 1. Murad tarafından yaptırılan kaplıca hala hizmet veriyor. 1380 yılında yaptırılan Kükürtlü Kaplıcası günümüzde Uludağ Üniversitesi Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kullanılıyor. Sultan 1. Murat tarafından 1366 yılında yaptırılan Cıkcık Hamamı geçtiğimiz günlerde restore edilip tekrar hamam ve tuvalet olarak hizmeti sokuldu. 1365 yılında yaptırılan Çekirge Hamamı ve Kara Mustafa Paşa tarafından 1490 yılında yaptırılan Karamustafa Kaplıcası bugün de hizmetine devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1552 yılında yaptırılan Yeni Kaplıca hala hamam olarak kullanılıyor. Yeni Kaplıca Caddesi'nde 17. yüzyıl sonlarında yaptırılan Kaynarca Kaplıcası günümüzde hamam olarak faaliyetini sürdürüyor. Askeri Hastane karşısında bulunan Hüsnügüzel Kaplıcası da hala insanlara hizmet veriyor.