Uludağ için kritik gelişme!

Uludağ için kritik gelişme!

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Bursa milletvekili Efkan Ala ve 43 milletvekilinin imzasıyla sunulan Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edilerek yasalaştı.
Kabul edilen maddelere göre, Uludağ Alanı'na kontrollü girişi ve alanın güvenliğinin sağlanması esas olacak.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı'nda yapılacak uygulamalar; meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre yürütülecek.

Uludağ Alanı'nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.
Uludağ Alanı'nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak.

Uludağ Alanı'nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

Uludağ Alanı'nda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamayacak.
Uludağ Alanı'ndaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığınca destek ve iş birliği sağlanacak. Uludağ Alanı için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak.