Afet Yeniden İmar Fonu kurulması teklifi TBMM'de

Afet Yeniden İmar Fonu kurulması teklifi TBMM'de

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 105 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifine göre doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlardaki plan, yapım ve benzeri her türlü imar işleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynak sağlanması öngörülüyor. Bağış, yardım, hibeler Afet Yeniden İmar Fonu'nda toplanarak, ilgili proje ve harcamalar için kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak. Afet Yeniden İmar Fonu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek.