Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Cezaları Artırıldı: Yeni Düzenlemeler Yasalaştı

Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Cezaları Artırıldı: Yeni Düzenlemeler Yasalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları ciddi şekilde artırıldı.

Yeni yasaya göre aşırı fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar yükseltildi. Stokçuluk yapanlar ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza alabilecek.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler kapsamında; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından mal veya hizmetlerin satış fiyatında aşırı artış yapanlara, her ihlal için 100 bin ila 1 milyon lira arasında idari para cezası kesilecek.

Ayrıca piyasada mal kıtlığı yaratma, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma gibi faaliyetlerde bulunanlar, 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar cezalandırılacak.

İş Yerleri 6 Güne Kadar Kapatılabilecek

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde en az üç kez aynı suçu işleyen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini altı güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak.

fahis-fiyat-yasasi2.jpg

İdari para cezalarının yıllık toplamı, işletmenin ölçeğine göre değişecek; küçük ölçekli işletmeler için 20 milyon lira, orta ölçekli işletmeler için 200 milyon lira, büyük ölçekli işletmeler için ise 1 milyar lirayı aşamayacak.

İhracattaki Aykırılıklara Yeni Cezalar

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, ihraç edilen ürünlerde güvenlik standartlarına uymayan işletmelere 240 bin 566 liradan 2 milyon 405 bin 665 liraya kadar; diğer ihlal durumlarında ise 96 bin 226 liradan 962 bin 265 liraya kadar para cezası uygulanacak.