Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Tedbirleri Hayata Geçiyor: İşte Detaylar

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Tedbirleri Hayata Geçiyor: İşte Detaylar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge, kamu kaynaklarının verimli kullanımı için önemli tedbirleri içeriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın yeni açıkladığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile devlet harcamalarında büyük bir kemer sıkma politikası başlatılmış durumda.

Yayımlanan genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarına, harcamalarında ciddi kısıtlamalar getiriliyor ve var olan kaynakların daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Bu tedbirlerle beraber, devletin mali disiplini güçlendirmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Genelgede yer alan başlıca tasarruf tedbirleri şöyle:

Taşınmaz Edinimi, Kiralanması ve Kullanılması

 • Yeni hizmet binaları, lojmanlar veya sosyal tesisler için herhangi bir satın alma, kiralama, inşaat veya kamulaştırma işlemi 3 yıl boyunca yapılmayacak.
 • Savunma ve güvenlik dışındaki mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Resmi Taşıtlar

 • Yeni taşıt edinimi 3 yıl süreyle durdurulacak, ancak zorunlu hizmetler için gerekli olan araçlar temin edilebilecek.
 • Mevcut kamu taşıtları, yerli ve elektrikli araçlara dönüşüm kapsamında tasfiye edilecek.

Haberleşme Giderleri

 • Kamu kurumları, haberleşme giderlerini sınırlayacak ve daha verimli kullanım yollarını araştıracak.
 • Makam sahiplerine tahsis edilen cep telefonu giderleri sınırlandırılacak.

Personel Görevlendirmeleri

 • İç eğitim ve diğer benzeri aktiviteler mümkün olduğunca uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak.
 • Yurt dışı geçici görevlendirmeler, ödeneklerin sınırları içinde kalarak gerçekleştirilecek.

Basın ve Yayın Giderleri

 • Fiziksel basılı materyaller yerine dijital yayıncılığa geçilecek.
 • Günlük gazete alımı ve ilgisiz abonelikler durdurulacak.

Personel Giderleri

 • Personel efektif kullanılacak, atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek.
 • Emeklilik, istifa gibi nedenlerle açılan pozisyonlar dışında yeni kadro talep edilmeyecek.

Enerji ve Su Alımları

 • Enerji maliyetlerini düşürmek için LED dönüşümü gibi tasarruf sağlayıcı tedbirler uygulanacak.
 • Su israfını önlemek için tasarruflu cihazlar kullanılacak.

Genel Uygulama ve Denetim

 • Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacak.
 • Genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

Doğal afetler, salgınlar gibi acil durumlar genelge kapsamı dışında tutulacak.