Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Yurt Dışından Birden Fazla Telefon Getirmek Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Yurt Dışından Birden Fazla Telefon Getirmek Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, yurtdışından getirilen cep telefonlarının vergi kaybı ve kaçağını önlemek için önemli bir değişikliğe gitti. Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına artık sınırlama getirildi.

Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarına sınırlama getirerek vergi kaybı ve kaçağını önlemeyi hedefliyor.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması artık yasak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle kişiler, yurda ikinci telefonu gümrükte el koyulacak şekilde sokamayacaklar. Ancak yolcu tekrar yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

Bakanlık açıklamasında, cep telefonu için sınırlar netleştirildi.

Yabancı misyon mensupları hariç, üç takvim yılında bir kişisel cep telefonunun gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabileceği belirtildi. Diğer türlü, hediyelik eşya veya vergileri ödenerek getirilen telefonların girişine izin verilmeyecek.

Muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonlarının, yolcu tarafından tekrar yurtdışına çıkışında teslim alınmak istenmesi durumunda 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilebileceği bildirildi. Bu süre içerisinde yolcunun tekrar yurtdışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilebileceği belirtildi.