Türkiye'de Yaşlı Nüfus Hızla Artıyor

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Hızla Artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor. Son beş yılda yaşlı nüfus oranı yüzde 21,4 artarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus son beş yılda hızla arttı. 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 21,4'lük bir artışla 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Bu artış, toplam nüfus içindeki yaşlıların oranını yüzde 10,2'ye çıkardı. Özellikle 65-74 yaş arası grup bu artışta belirleyici oldu. Ayrıca yaşlılar arasında internet kullanımında da önemli bir artış görüldü.

TÜİK'in 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Bu durum yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2018'de yüzde 8,8 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldiğini gösterdi. Bu yaş grubunun yüzde 44,5'i erkeklerden, yüzde 55,5'i ise kadınlardan oluştu.

Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye'de yaşlı nüfusun oranının gelecekte de artması bekleniyor. 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olması öngörülüyor. Yaşlı nüfus içinde 65-74 yaş grubunun oranı artarken, 75-84 yaş grubunun ve 85 ve üzeri yaş grubunun oranlarının azaldığı görülüyor. 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı ise 2023'te 6 bin 609 oldu.

yasli-nufus-artiyor2.jpg

Türkiye'deki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi, nüfusun yaşlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Küresel yaşlanma trendleri ve Türkiye'deki doğurganlık ile ölüm oranlarındaki değişimler, yaş yapısının dönüşümüne katkıda bulunuyor. Türkiye, yaşlı nüfus oranı açısından dünya sıralamasında 67. sırada yer alıyor.

65-74 yaş grubundaki internet kullanım oranı da arttı. 2018'de yüzde 17,0 iken, 2023'te yüzde 40,7'ye yükseldi. Bu oranın erkeklerde daha yüksek olduğu gözlemlendi. Yaşlı erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 49,8 iken, yaşlı kadınların oranı yüzde 32,7 olarak belirlendi.

Yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il, 2023'te yüzde 20,0 ile Sinop oldu. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Türkiye genelinde her dört haneden birinde en az bir yaşlı fert yaşıyor. Bu yaşlı fertlerin çoğunluğunu ise yaşlı kadınlar oluşturuyor.