Zorunlu Afet Sigortası Geliyor

Zorunlu Afet Sigortası Geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasında yapılan yeniliklerin detaylarını açıkladı.

Yeni devreye alınacak Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi doğal afetlerin de sigorta teminatına dahil edileceğini belirten Şimşek, deprem teminatı için binaların, diğer afetler için ise binalar ve taşınır malların güvence altına alınacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında getirildiğini hatırlatarak, bu sigortanın sivil konutları kapsadığını ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulduğunu söyledi.

DASK, 11,3 Milyon Poliçe ile Teminat Sunuyor

Şimşek, 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini alan bu sigorta modelinin, son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdiğini belirtti. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sağlıyor.

Konut İçindeki Taşınır Mallar da Teminat Kapsamında

zorunlu-afet-sigortasi2.jpg

Doğal afet sayısındaki artışın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hasarları artırdığını vurgulayan Şimşek, deprem dışındaki doğal afetlerin genellikle konut içindeki taşınır mallara zarar verdiğini belirtti. Bu nedenle, yeni sigorta modelinde deprem haricindeki afetler için konut içindeki taşınır malların da teminat kapsamına alınacağını ifade etti.

Köy Alanları da Sigorta Kapsamına Alındı

Mevcut durumda sadece depremin ve deprem sonucu meydana gelen olayların sigorta kapsamına alındığını belirten Şimşek, yeni Zorunlu Afet Sigortası ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da teminat altına alınacağını söyledi. Ayrıca köy alanlarının da bu yeni sigorta kapsamına dahil edildiğini belirtti. Şimşek, ZAS'ın Haziran sonu itibarıyla devreye alınmasının hedeflendiğini açıkladı.